Søk på nettsiden

Flyfoto

Gjennom Infoland får du tilgang på ortofoto og skråfoto fra de fleste kommuner i Norge.

Våre fotoprodukter består av et utvalg ortofoto (vertikalfoto) og skråfoto. Fotoprodukter har et bredt bruksområde, og brukes av mange ulike bransjer.

Hva er ortofoto?

Et ortofoto er et fotografi tatt fra fly eller satellitt. Bildet har samme geometriske egenskaper som et kart og kan tilsvarer dette i samme skala. Ortofoto brukes ofte som underlag for å visualisere plandata. Veitraséer, nye høyspentlinjer eller bygninger og annet kan med slike foto presenteres på en lettforståelig måte.

Hva er skråfoto?

Skråfoto er også et fotografi tatt fra fly, men bildet er tatt i en skrå vinkel. På denne måten gir skråfoto et godt visuelt inntrykk av overflaten, med høyde- og terrengdetaljer. Skråfoto egner seg godt til presentasjoner, i brosjyrer, prospekter og som visualiseringsverktøy overfor beslutningstakere.

 

Bli kunde

i dag

24 13 35 50

ring oss

Skriv

til oss