Skip to content
iStock-1286943539

Digitale kartdata

Få tilgang på detaljerte kartdata, terrengmodeller og flyfoto (ortofoto) fra hele Norge. Ambita tilbyr ferske kartdata til bruk i egen programvare. Rask bestilling, last ned det du trenger.

Arkitekter, eiendomsutviklere og andre som jobber med prosjektering og 3D-visualisering vil ha behov for ferske kartdata i sine prosjekter. Med oppdaterte kartdata, sikrer du at eiendommen eller prosjektet ligger korrekt i eksisterende terreng og miljø, og du kan videreutvikle prosjektet basert på virkelighetsnære modeller. Detaljerte kartdata og flyfoto er de mest detaljerte som finnes, og danner et svært godt grunnlag for prosjektarbeidet. Filene produseres automatisk og leveres normalt innen en time.

  • Kartdata fra din kommune
  • 3D-modeller
  • Beredskapsdata (flomsoner, fjellskredområder og kvikkleireområder)

For kommuner som bruker geosynkronisering, vil data være oppdatert i henhold til kommunenes kartbase.

Kartdataene leveres av et bredt spekter av innholdsleverandører og kan bestilles på nett via Infoland.no. I tillegg til det kommunene selv leverer gjennom Infoland, kan vi som forhandler av Kartverket levere alt av kartdata, terrengdata/laserdata og ortofoto som er tilgjengelig.

Ambita har et samarbeid med Geodata. Det betyr at du får tilgang på data fra ulike datakilder samlet på ett sted – levert i de formater du måtte ønske.

Detaljerte kartdata dekker ca. 70% av Norges areal, og oppdateres regelmessig. Klikk her for å søke opp eiendommen direkte i kartet på Infoland for å se hva slags kartdata som er tilgjengelig på eiendommen.

Har du spørsmål?