Skip to content
3D -modeller

3D-modeller

Ønsker du å få tilgang på avanserte 3D-modeller for dine eiendomsprosjekter?

Nå er det enklere enn noen gang å få tak i 3D-modeller som kan lastes ned klare til bruk. Du kan bestille ulike 3D-modeller av et geografisk område som du selv definerer ut fra ditt behov. Deretter kan du bearbeide datamodellene videre i eget program. Dette vil spare deg for mye tid, da du slipper å bygge opp modellene selv. Tjenesten brukes av arkitekter, byggingeniører og andre som jobber med eiendomsutvikling eller kreativt arbeid.

Digital tjeneste

Infoland er Norges største og mest komplette kilde til eiendomsinformasjon. Her får du bestilt det du trenger:

  • Leveranse av avanserte modeller i løpet av kort tid – som oftest innen 2 timer

  • Tilgang på mange ulike formater for din programvare

  • Svært god dekning – 3D-modeller fra hele Norge, inkludert Oslo

Hvordan bestiller jeg?

Gå til Infoland og søk opp eiendommen eller adressen på det området du ønsker å jobbe med. Deretter velger du “Digitale kart”  > Digitale kartdata.

Du kan bestille nøyaktig det området du trenger gjennom et enkelt kartgrensesnitt. Modellene kan bestilles i ulike formater (dwg, sketchUp, Collada, 3ds, IFC, esri eller 3D pdf).  Du får tilsendt link for nedlasting av ferdige 3D-modeller i løpet av kort tid etter bestilling.

Hvor kommer dataene fra?

Modellene er basert på de beste data som er tilgjengelig fra offentlige kilder . Vi henter blant annet kvalitetsdata som er etablert i regi av Geovekst, storbykommunene og Nasjonal detaljert høydemodell. Ambita samarbeider med Geodata om løsningen.

Gratis kurs

Gratis kurs her. 

3D-modeller for din programvare

Bestill fiks ferdige 3D-Modeller i ulike formater: dwg, sketchUp, Collada, 3ds, IFC, esri eller 3D pdf.

Basert på de best tilgjengelige geodata

Ambita samarbeider med Geodata og kan tilby 3D-modeller skapt fra de beste data som er tilgjengelig.

Enkel bestilling og rask leveranse

Bestill i Infoland på noen minutter og motta 3D-modellen i løpet av kort tid via link.

Har du spørsmål?