Skip to content
Modern house in nature

Meglerpakker

Alt på et sted

Sammen med Norges Eiendomsmeglerforbund har vi satt sammen komplette meglerpakker som forenkler og effektiviserer hverdagen for eiendomsmeglere. Her kan du enkelt hente ut all lovpålagt informasjon som kreves i forbindelse med salg av bolig – alt på ett sted.

Du kan bestille meglerpakker direkte på Infoland.no eller i ditt fagsystem. Vi samarbeider tett med de fleste av landets kommuner og borettslag slik at du får eiendomsinformasjonen raskt, enkelt og digitalt.

Du kan bestille meglerpakker direkte på Infoland.no eller i ditt fagsystem. Vi samarbeider tett med de fleste av landets kommuner og borettslag slik at du får eiendomsinformasjonen raskt, enkelt og digitalt.

Kommunale meglerpakker inneholder dokumenter som:

 • Matrikkelutskrift
 • Eiendomskart med grenser
 • Godkjente bygningstegninger
 • Gjeldende planstatus med bestemmelser
 • Ferdigattest / midlertidig brukstillatelse
 • Opplysninger om vei, vann og avløp
 • Opplysninger om kommunale avgifter
 • Opplysninger om restanser eller legalpant
 • Opplysninger om piper/ildsteder
 • Grunnboksutskrift

Merk at innholdet kan variere fra kommune til kommune.

Meglerpakke fra forretningsfører i borettslag inneholder dokumenter som:

 • Årsberetning
 • Protokoller
 • Vedtekter
 • Husordensregler

Via Ambita Infoland får du også:

 • Nabolister
 • Situasjonskartpakker for byggesøknader
 • Digitale kart- og plandata
 • +++

Har du spørsmål?