Skip to content
Ambita folk

Om Oss

  • Sterkt kunnskapsmiljø
  • Systemintegrasjon
  • Offentlig tilgjengelige data
  • Bærekraft og samfunnsansvar
  • Hva betyr Ambita?

Ambita har lang erfaring med å effektivisere informasjonsflyten mellom offentlige aktører og brukere av eiendomsrelatert informasjon.

Vi har et sterkt og anerkjent kunnskapsmiljø innen eiendomsdata, offentlige registre, databasehåndtering og IT-utvikling. Innovasjon er en naturlig del av vår hverdag, og vi samarbeider tett med kunder og leverandører om kontinuerlig utvikling av verdiskapende løsninger. 

Ambita fremstiller eiendomsdata slik kundene vil ha den.

Vi utvikler teknologiløsninger der vi tilfører eiendomsdata inn i kundenes IT-systemer. Snakk med våre eksperter om hvordan vi kan hjelpe til med å automatisere og digitalisere bolighandelsprosessen.

Ambita benytter kilder som er tilgjengelig for alle markedsaktører.

Våre informasjonskilder er omfattende. I tillegg til å dekke informasjon fra de fleste av landets kommuner, henter vi data fra blant annet Eiendomsregisteret, Kartverket, Geodata og Statistisk sentralbyrå. Informasjonen forvaltes av oss i henhold til gjeldende lovverk og prinsipper for personvern.

I Ambita jobber vi etter bærekraftige prinsipper, og føler et reelt samfunnsansvar i det vi gjør.  

Ambitas løsninger skal sikre en åpen, effektiv og digital bolighandel i Norge. Det gjør vi i tett samarbeid med aktørene i skjæringspunktet mellom offentlig og privat sektor. Ambitas strategiske ambisjon er å sikre langsiktig verdiskapning vår våre eiere, for samfunnet og for kommende generasjoner. Les mer her.

Ambita betyr ambisjon og ettertraktet, i tillegg til å være et virkeområde i bevegelse.

Ambita er et selskap som har ambisjoner for eiendomsdata. Med basis i vår unike kunnskap om eiendomsdata skaper vi verdier i dag og inspirerer til nye løsninger for fremtiden.

Om oss

Ambita er et teknologiselskap som leverer digitaliseringsløsninger for eiendomsmarkedet. Vi står bak flere sentrale løsninger som sikrer en effektiv og åpen bolighandel i Norge. Mange tusen brukere benytter Ambitas tjenester hver dag i forbindelse med boligsalg eller byggeprosjekter. Gjennom tett samarbeid med offentlig forvaltning og våre kunder, utvikler vi løsninger som gjør arbeidshverdagen for våre brukere enklere og mer effektiv.

Ambita sitter i dag på et unikt og sammensatt datagrunnlag og har spisskompetanse på eiendomsdata, komplekse integrasjoner og åpne plattformer. Selskapet drives av en visjon om å gjøre eiendomsmarkedet åpnere, tryggere og mer effektivt – for alle

Ambita er organisert i autonome tverrfaglige produktområde team. Det tverrfaglige aspektet sikrer at vi prioriterer, og tar beslutninger ut fra et 360-perspektiv. Viktige suksessfaktorer er vår inngående kompetanse og kundeinnsikt, ett felles eierskap og tydelig retning. Områdeleder for de enkelte teamene er en del av Ambita ledergruppen.

  • Ledelse
  • Salg og marked
  • UX-designere
  • Teknologer
TOUCH
Arild Elverum Daglig leder
Arild Elverum Daglig leder
TOUCH
Nina Bergum Leder teknologi
Nina Bergum Leder teknologi
TOUCH
Marte Green Wamstad Områdeleder Infoland
Marte Green Wamstad Områdeleder Infoland
TOUCH
Monica Jacobsen Områdeleder Tinglysing og samhandling
Monica Jacobsen Områdeleder Tinglysing og samhandling
TOUCH
Kjetil Weiby Områdeleder Datatjenester
Kjetil Weiby Områdeleder Datatjenester
TOUCH
Jannicke Torvund Leder Produktutvikling
Jannicke Torvund Leder Produktutvikling
TOUCH
Eirik Foss Stene Områdeleder eiendomsutvikling
Eirik Foss Stene Områdeleder eiendomsutvikling
TOUCH
Helene Lundeby Riddervold Leder UX-Design
Helene Lundeby Riddervold Leder UX-Design
TOUCH
Dag Øyvind Lien Salgssjef Eiendomsutvikling
Dag Øyvind Lien Salgssjef Eiendomsutvikling
TOUCH
Therese Høgberg Salgssjef Eiendom
Therese Høgberg Salgssjef Eiendom
TOUCH
Caroline Enge Jørgensen Markedsansvarlig
Caroline Enge Jørgensen Markedsansvarlig
TOUCH
Mads Martin Torp Key Account Manager
Mads Martin Torp Key Account Manager
TOUCH
Rikke Haga Key Account Manager
Rikke Haga Key Account Manager
TOUCH
Odd Inge Olsen Key Account Manager
Odd Inge Olsen Key Account Manager
TOUCH
Endre Ristesund Leder av kundesenter
Endre Ristesund Leder av kundesenter
TOUCH
Tore Torvildsen Salgssjef bank og finans
Tore Torvildsen Salgssjef bank og finans
TOUCH
Svein Magne Granheim Leverandøransvarlig
Svein Magne Granheim Leverandøransvarlig
TOUCH
Petter Skotvold KAM Eiendomsutvikling
Petter Skotvold KAM Eiendomsutvikling
TOUCH
Marija Januskaite UX-designer
Marija Januskaite UX-designer
TOUCH
Elisabeth Tidemandsen UX-designer
Elisabeth Tidemandsen UX-designer
TOUCH
Gisle Andresen UX-designer
Gisle Andresen UX-designer
TOUCH
Åse Nonås Utvikler
Åse Nonås Utvikler
TOUCH
Nina Hegrenes Utvikler
Nina Hegrenes Utvikler
TOUCH
Isabella Nesheim Utvikler
Isabella Nesheim Utvikler
TOUCH
Christoffer Riis Utvikler
Christoffer Riis Utvikler
TOUCH
Erik Aasmul Utvikler
Erik Aasmul Utvikler
TOUCH
Bjørn Hamre Utvikler
Bjørn Hamre Utvikler
TOUCH
Ronny Opsahl Utvikler
Ronny Opsahl Utvikler
TOUCH
Thomas Wingsternes Utvikler
Thomas Wingsternes Utvikler
TOUCH
Cathrine Monsen Utvikler
Cathrine Monsen Utvikler
TOUCH
Øyvind Steindal Utvikler
Øyvind Steindal Utvikler
TOUCH
Martin Borthen Utvikler
Martin Borthen Utvikler
TOUCH
Thomas Johnsen Ulland Utvikler
Thomas Johnsen Ulland Utvikler
TOUCH
Wali Gustav Björk Utvikler
Wali Gustav Björk Utvikler
TOUCH
Jan Skorpeide Utvikler
Jan Skorpeide Utvikler
TOUCH
Maja Larsen Breyholtz Utvikler
Maja Larsen Breyholtz Utvikler
TOUCH
Knut Fjellheim Utvikler
Knut Fjellheim Utvikler
TOUCH
Frode Borlag Utvikler
Frode Borlag Utvikler
TOUCH
Erik Tjøswold Utvikler
Erik Tjøswold Utvikler
TOUCH
Stian Hauge Utvikler
Stian Hauge Utvikler