Skip to content
iStock-1358463474

Utskrift fra Matrikkelen

Matrikkelutskriften gir oversikt over all teknisk informasjon som er registrert på en eiendom.

Søk opp eiendommen og bestill matrikkelutskrift på Infoland.no. Utskriften har sammenstilt flere informasjonselementer fra Matrikkelen og samlet dette på en oversiktlig måte slik at utskriften fint kan inngå som et eget dokument i et salgs-/ takseringsprospekt.

Utskriften gir oversikt over teknisk informasjon på eiendommen, med følgende inndeling:

 • Matrikkelenhetens registerbetegnelse og adresse
 • Ikke tinglyste eierforhold
 • Kulturminner
 • Grunnforurensing
 • Klage på vedtak i Matrikkelen
 • Forretninger
 • Bebyggelsens arealer mv. antall boenheter
 • Opplysninger om boliger/bruksenheter
 • Bygningsopplysninger
 • Etasjeopplysninger
 • Kulturminner

Hva er matrikkelen?

Matrikkelen er statens offisielle eiendomsregister. Der finner du alt av teknisk informasjon om fast eiendom, som bygninger, boliger og adresser.

Registeret er sortert etter kommune, og har som formål å gi en klar oversikt over alle faste eiendommer, grenser og eiendomsforhold i Norge. Opplysningene i matrikkelen er nødvendige for planlegging, utbygging, bruk og vern av fast eiendom.

Se den fullstendige listen over hvilke opplysninger som omfattes av Matrikkelen på Lovdata.

Har du spørsmål?