Skip to content

Byggnæringens fremtid

- En podcast fra Byggesøknaden.no


Tøffe økonomiske tider preget av stigende renter, eskalerende byggkostnader og dyr arbeidskraft stiller byggnæringen ovenfor utfordringer.

Som et mottiltak, satser vi på implementering av digital teknologi i prosesser som tidligere har vært håndtert manuelt - en endring som både kan spare tid og frigjøre ressurser. Det er imidlertid nødvendig med en kollektiv innsats, hvor både den private og offentlige sektoren deltar aktivt.

Vi inviterer spennende gjester både fra offentlig - og privatsektor med god ekspertise og innsikt. Sammen med oss skal vi diskutere byggnæringens fremtid. Er du klar?

Podcast 2024 Byggnæringens fremtid

 

Del denne podkastserien