Skip to content
Skog

Antikorrupsjon

Ambita har nulltoleranse for korrupsjon

Ambita praktiserer en åpenhetskultur og har ingen skjulte pengestrømmer eller plassering av midler i «skatteparadiser» e.l. Vi har laget våre egne selskapstilpassede Anti-Corruption Guidelines som alle ansatte er gjort kjent med. Ambita gjennomfører hvert år EcoVadis’ leverandøranalyse vedr. bærekraft og samfunnsansvar. Resultatene viser at Ambita holder en høy standard og vi er rangert blant de 30 % beste respondentene.

Ved inngangen til 2017 har Ambita tatt grep for å bli medlem av FNs Global Compact. Gjennom deltakelse i dette nettverket vil vi støtte opp om 10 identifiserte prinsipper for bærekraftig utvikling innen kategoriene miljø, menneskerettigheter, arbeidsliv og korrupsjonsbekreftelse. I Ambita-konsernet skal arbeidet med samfunnsansvar bevisstgjøre oss slik at vår  forretningsvirksomhet utøves på en måte som er i overensstemmelse med internasjonalt anerkjente prinsipper og retningslinjer knyttet til menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon.

Har du spørsmål?