Skip to content
Digital planvarsling

Digital planvarsling

Ambita og Norconsult Digital tilbyr markedets ledende løsning for digital planvarsling

 
En enkel måte å varsle berørte parter

Når du sender inn en planvarsling via planprosessen.no, laster du enkelt opp ditt planomriss og planprosessen henter automatisk forslag til hvilke naboer og gjenboere innenfor området som skal varsles.

Hvem kan bruke digital planvarsling? Planvarsling via Planprosessen.no vil kunne brukes av både private utbyggere og av kommunen selv. 
Hva er mulig å sende? Du oppretter prosjekter, innhenter informasjon, klargjør planinformasjon og distribuerer varsler gjennom Altinn. I Planprosessen søker du opp dokumentasjon digitalt. Du får raskt og enkelt den innsikten du trenger for å gjennomføre planprosessen
Hvor blir man varslet?

Alle hjemmelshavere vil bli varslet digitalt via Altinn. Når varselet er sendt mottar du en e-post med en lenke til en statusside hvor du kan se innspill fra varslede parter i Altinn, og du kan behandle søknaden videre gjennom planprosessen.no.

Norges beste support
Hyggelig og tilgjengelig kundesupport som hjelper deg med å løse det meste. Knyttet til dyktig 2. linjesupport for de vanskelige fagspørsmålene.
 

Raskere og enklere digital planvarsling

Send planvarselet digitalt gjennom planprosessen.no

Er din jobb å planvarsle for kunder innen plan- og byggeprosesser, og offentlig forvaltning? Planprosessen er en enklere måte å varsle berørte parter digitalt ved planoppstart.  

Planvarsling via Planprosessen.no vil kunne brukes både av private utbyggere og av kommunen selv. Tjenesten ble lansert i januar 2021 med daværende Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup tilstede. Digital planvarsling forenkler og effektiviserer planprosessen.
Digital planvarsling

Webinarer

Lær mer om hvordan du kan komme i gang med digital planvarsling. Sett av 30 minutter og få en introduksjon av våre eksperter.
Digital planvarsling

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss for mer informasjon om planprosessen.no. 

Dag Øyvind Lien
E-post: dol@ambita.com
Telefon: 91 29 21 85 

 

Petter Skotvold
E-post: psk@ambita.com
Telefon: 99 31 46 81 

Dag Øyvind og Petter

Har du spørsmål?