Skip to content

Digital Byggesøknad

Komplett løsning for ansvarlig søker for nabovarsling og byggesøknader

Raskere og enklere byggesøknader

Norconsult Digital og Ambita utviklet Byggesøknaden.no for å heve kvaliteten i byggeprosjekter ved å gi verdiskapning og tidsbesparende prosesser for næringen og kommunene.

Byggesøknaden.no er et web-basert verktøy som hjelper deg å sende inn søknader til kommunen. Det er gratis å opprette konto og bli kjent med løsningen. Du betaler kun for faktiske innsendte søknader.
Se hva som inngår i oppstart her.

Ambita hus

Webinarer

Lær mer om hvordan du kan komme i gang med digitale byggesøknader. Sett av 30 minutter og få en introduksjon av våre eksperter.
Webinar

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss for mer informasjon om Byggesøknaden.no.

Dag Øyvind Lien
E-post: dol@ambita.com
Telefon: 91 29 21 85 

Petter Skotvold
E-post: psk@ambita.com
Telefon: 99 31 46 81 

Ambita folk