Skip to content

Grunnboksutskrift

Grunnboksutskriften gir oversikt over alt som er tinglyst på en konkret eiendom

Grunnboksutskriften består av en liste med stikkord som sier hva slags type dokumenter eller rettigheter som er tinglyst på den konkrete eiendommen, hvilken dato dokumentet er tinglyst, og hvilket dokumentnummer det har.


Hvordan finner jeg grunnboksutskrift i Infoland?
1. Gå til Infoland.no
2. Søk opp riktig eiendom
3. Velg riktig produkt 

 

 

Uten tittel (61)

 

Grunnboken er offentlig

Uten tittel-2 (29)

Grunnboken er offentlig, noe som er grunnlaget for selve tinglysingsordningen. Å tinglyse en rettighet eller forpliktelse som knytter seg til en eiendom innebærer å offentliggjøre at rettigheten eksisterer. På den måten vil for eksempel en potensiell kjøper kunne kontrollere om det er andre som har rettigheter i den eiendommen som han er interessert i å kjøpe.

Alle eiendommer og borettslagsandeler har et eget grunnboksblad i grunnboken.

Elektronisk utskrift fra Grunnboken

Uten tittel-2 (30)

Ambita tilbyr elektronisk utskrift fra grunnboken, som leveres som PDF på e-post umiddelbart etter bestilling på Infoland.no.

Det er også mulig å bestille en bekreftet utskrift fra grunnboken, som stemples eller skrives ut på spesialpapir (vannmerket) og sendes i posten.

Grunnboksutskriften er delt inn i:
Hjemmelsopplysninger, heftelser og grunndata

Hva er grunnboken?

Grunnboken er statens offisielle register for tinglyste rettigheter rundt fast eiendom og borettslagsandeler. Ved å tinglyse en rettighet i grunnboken offentliggjør man at en rettighet til en eiendom eksisterer.

Hver registerbetegnelse har et eget grunnboksblad, som gir en oversikt over hvilke rettigheter som er tilknyttet eiendommen. Dette er for eksempel viktig å vite for en som er interessert i å kjøpe en eiendom. Grunnboken inneholder informasjon om hjemmel, pengeheftelser, servitutter og grunndata. Se hele listen over hvilke opplysninger som kan ligge i grunnboksdatabasen i Forskrift om Tinglysing.

Grunnboken er i dag en digital database, men var tidligere et register i en bok med håndskrevne ark. På 1980-tallet startet Ambita (tidl. Norsk Eiendomsinformasjon) oppgaven med å digitalisere grunnboken. I gammel grunnbok kan man hente informasjon om tinglysinger helt tilbake til 1800-tallet.

Det digitale registeret forvaltes i dag av Statens Kartverk og du kan finne all informasjonen samlet på Ambita Infoland.

Har du spørsmål?