Skip to content
iStock-182814210

Nabolister for nabovarsling

Skal du varsle naboen i forbindelse med et byggeprosjekt? Du kan enkelt bestille lister over hvem som eier naboeiendommene på nett.

Det er lovpålagt å varsle naboen før et planlagt byggeprosjekt. I stedenfor å bruke tid på å bestille nabovarslingslister manuelt fra din lokale kommune, kan du enkelt bestille det du trenger på Infoland.no.

En “naboliste” gir deg oversikt over hvem du må varsle og få godkjennelse av før byggestart. Når du velger produktet “Naboliste med valg” i Infoland får du navn på hjemmelshaver og hjemmelshavers adresse til alle nærliggende eiendommer. Selve bestillingen skjer via en kartløsning der du markerer på kartet hvilke naboeiendommer du ønsker informasjon på. Du kan legge til eller fjerne eiendommer i kartet så du får varslet akkurat de du ønsker. Det må ofte utvises skjønn for å avgjøre hvilke naboer som er berørt av tiltaket og skal varsles. Det er utbyggers ansvar å identifisere og varsle relevante hjemmelshavere.

Tjenesten brukes av både av profesjonelle og private som skal gjennomføre tiltak som krever nabovarsling.

Hvordan bestiller jeg?

1
Gå til Infoland.no
2
Søk opp den aktuelle eiendommen
3
Velg “digitale kart” for å åpne kartløsningen
4
Velg hva du vil bestille, eks. “Naboliste med valg” og følg instruksjoner

Leveransen består av:

 • Et kartutsnitt over de berørte eiendommer
 • Beskrivelse av nabovarsling etter plan- og bygningsloven
 • Liste i CVS-format (kan importeres i Excel) over hjemmelshavere.
  Følgende DiBK-blanketter leveres preutfylte:

   

  • 5154 – Nabovarsel
  • 5155 – Opplysninger gitt i nabovarsel
  • 5156 – Kvittering for nabovarsel.

BLI KUNDE I DAG