Søk på nettsiden

Elektronisk utskrift fra Matrikkelen

Matrikkelutskriften gir oversikt over all teknisk informasjon som er registrert på en eiendom. Registrer deg på Ambita Infoland og søk enkelt opp eiendommene.

Utskriften har sammenstilt flere informasjonselementer fra Matrikkelen og samlet dette på en oversiktlig måte slik at utskriften fint kan inngå som et eget dokument i et salgs-/ takseringsprospekt.

Utskriften gir oversikt over teknisk informasjon på eiendommen, med følgende inndeling:

 • Matrikkelenhetens registerbetegnelse og adresse
 • Ikke tinglyste eierforhold
 • Kulturminner
 • Grunnforurensing
 • Klage på vedtak i Matrikkelen
 • Forretninger
 • Bebyggelsens arealer mv. antall boenheter
 • Opplysninger om boliger/bruksenheter
 • Bygningsopplysninger
 • Etasjeopplysninger
 • Kulturminner

Bli kunde

i dag

24 13 35 50

ring oss

Skriv

til oss