Spesialisten på eiendomsinformasjon

Ambita

Ambita Infoland

Ambita Infoland er Norges største formidlingskanal for eiendoms- og geografisk informasjon. Her får du tilgang til all informasjon du trenger for et godt beslutningsgrunnlag ved kjøp, salg, utbygging og forvaltning av eiendom.

I Ambita Infoland tilbyr vi eiendomsopplysninger fra nærmere 300 kommuner, Eiendomsregisteret (Matrikkelen og Grunnboken), digitale kart, vei-, plandata og foto.  I tillegg får du informasjon fra forretningsførere og nær 80 prosent av landets boligbyggelag.

Våre kunder finnes i alle bransjer:

  • Eiendom og Takst
  • Bank og Finans
  • Bygg og Anlegg
  • Offentlig forvaltning
  • Advokater
  • Øvrige markeder og private aktører

Klikk her for å komme til Ambita Infoland