Søk på nettsiden

Nye leverandører til Ambita Infoland

Norske kommuner og Ambita samarbeider for å forenkle prosessene for alle som driver med kjøp, salg og forvaltning av eiendom. Ambita forvalter i dag informasjon fra 280 kommuner i Norge, og dekker alle landets eiendommer.

Publisert 30.04.2015 av ambita

Del denne siden

Siden februar i år har seks nye leverandører inngått avtale med Ambita Infoland.

– Hver gang vi får med en ny leverandør til Ambita Infoland letter vi hverdagen til eiendomsmeglere og andre med behov for eiendoms- og kartinformasjon ytterligere. Målet er at all informasjon om en eiendom skal finnes i Ambita Infoland, og gevinsten er vel så stor for leverandørene, som slipper å håndtere alle informasjonstransaksjonen selv, sier Stig W. Seljeseth, administrerende direktør i Ambita.

Selv om norske kommuner er hovedbidragsytere til Ambita Infoland, er det også andre leverandører som bidrar med viktig informasjon inn i databasen. Etter hvert som flere leverandører gjør sin informasjon tilgjengelig gjennom Ambita Infoland, slipper eiendomsmeglere, takstmenn, banker og andre å forholde seg til andre, alternative bestillingsrutiner, og får dermed en enklere og mer effektiv hverdag.

Inviterer alle inn
Ambita Infoland dekker i dag alle landets eiendommer i en nasjonal meglerpakke. De aller fleste kommuner bidrar med informasjon utover dette, slik at kunder og brukere kan hente ut all informasjon de trenger i Ambita Infoland uten å ta kontakt med kommunen.

– Målet vårt er å tilby full dekning på alle eiendommer. Utviklingen den siste tiden viser at vi er på rett vei, og vi ser at stadig flere kommuner og leverandører får opp øynene for verdien vi skaper for dem. Ved å automatisere prosessene for eiendomsinformasjon sparer leverandører både tid og penger, og kan frigjøre ressurser til andre og viktige oppgaver. Vi ønsker alle kommuner, boligbyggelag og andre mulige leverandører velkommen til å bidra inn i Ambita Infoland, sier Stig W. Seljeseth, administrerende direktør i Ambita.

De siste tilskuddene til Ambita Infoland
Her er de seks siste leverandørene som har inngått avtale med Ambita Infoland:
• Sigdal kommune (Buskerud)
• Drammensregionens Brannvesen IKS
• Haram kommune (Møre og Romsdal)
• Rælingen kommune (Akershus)
• Salten Brann IKS
• Bendixen Eiendomsforvaltning AS

Les forrige Les neste