Skip to content
Caroline Enge Jørgensen Feb 22, 2024 3:58:30 PM 8 min read

Infoland-prat med Marte

Infoland-prat med Marte 
- Vi er tett på markedet og lytter til kundenes behov

I Ambita opererer vi i tverrfaglige team, og et av teamene er Infoland. De jobber med å vedlikeholde, utvikle og forbedre Infoland-portalen. Marte har ansvar for dette området, og med det ansvaret for å drive teamet i retning av felles mål og sørge for at alle har det gøy mens de gjør det.


Marte Wamstad Green AmbitaDet virker som om det alltid er noe interessant som foregår i Infoland-teamet. Nylig har Infoland-teamet annonsert en helt ny Infoland-integrasjon i Holteportalen. Vi bestemte oss for å ta en samtale med Marte angående den nylige annonseringen av integrasjonen, og samtidig bli litt bedre kjent med Marte og hennes dedikerte team.

Marte, hvordan har det vært å være leder for Infoland-teamet i et så spennende prosjekt som Infoland-integrasjonen i Holteportalen?
Det har vært veldig gøy! Vi har hatt god dialog med Holte hele veien fra idé til kundeinnsikt og ferdig integrasjon, og vi har samtidig hatt et godt samarbeid på tvers av våre team innad i Ambita. Jeg mener denne prosessen er et veldig godt eksempel på effekten vi får av å være organisert i tverrfaglige smidige team – nemlig tydelig eierskap til alle faser i utviklingsprosessen. Jeg er veldig stolt av Infoland-teamet! En av de største læringspunktene for meg fra denne prosessen er den gode effekten vi fikk av å være helt transparente med Holte hele veien under utviklingsløpet. Det å være åpne rundt utfordringer som dukket opp underveis gjorde at Holte enklere visste hvor vi var i løpet og vi kunne diskutere løsninger. Det har ført til at vi har god tillit til hverandre som partnere.

 

Det har vært veldig gøy! Vi har hatt god dialog med Holte hele veien fra idé til kundeinnsikt og ferdig integrasjon, og vi har samtidig hatt et godt samarbeid på tvers av våre team innad i Ambita.


Hva innebærer et samarbeid med andre store aktører som Holte, etter din mening?
Det viktigste for oss er at kundene våre får den aller beste kjøpsopplevelsen når de velger Infoland. For å oppnå dette må vi alltid ta utgangspunkt i deres behov og utforske hvilke aktører vi kan samarbeide med for å sikre at kundene våre får en mest mulig effektiv prosess fra start til slutt. Utgangspunktet for vårt samarbeid med Holte var at vi har Infoland-kunder som allerede jobbet i HoltePortalen og som opplevde det vanskelig å navigere mellom sitt fagsystem og Infoland for å kunne bestille relevant kart og eiendomsinformasjon. Nå fungerer dette sømløst!

Samarbeider teamene i Ambita på tvers? Hvordan foregår det?
Vi er organisert i ulike tverrfaglige smidige team som alle har ansvaret for definerte produkter/tjenester. Det betyr at våre team har ressurser og kompetanse til å levere løsninger i markedet og kan styre prosessen fra start til slutt.

Uten tittel (45)
Figur: Istock

Ofte jobber flere av teamene våre mot samme kundegruppe, noe som gjør at vi må ha tett samhandling og sy våre tjenester sammen slik at vi dekker kundens totale behov. Det kan foregå på ulike måter – vi kan ha overordnede mål i vår OKR som treffer flere team, vi kan ha felles sprinter hvor vi samler ressurser fra ulike team til å jobbe mot et felles sprintmål, vi kan ha innsiktsarbeid som foregår på tvers av team og salgsressurser må ofte samarbeide om felles budskap ut mot kundegrupper som bruker flere av våre løsninger.

Marte, hva har vært den største læringen i din tid hos Ambita?
Jeg lærer noe nytt hver dag i Ambita, men hvis jeg skulle fremheve noe ville det vært verdien av å investere tid i å kontinuerlig utvikle teamets dynamikk og samspill. Et tverrfaglig team som har det gøy sammen, stoler på hverandre og klarer å utnytte styrkene i sine ulike roller, oppnår fantastiske resultater! Jo bedre våre team fungerer i Ambita, jo bedre produkter og tjenester får våre kunder.

 

Et tverrfaglig team som har det gøy sammen, stoler på hverandre og klarer å utnytte styrkene i sine ulike roller, oppnår fantastiske resultater!


Hva kan kundene forvente seg i 2024?

Vi har kunder som bruker oss hver eneste dag og de kan forvente stadige forbedringer på våre løsninger som gjør deres arbeidshverdag enklere. Vi følger markedets utvikling nøye og lytter til kundenes behov. Nå syns vi det blir veldig spennende å følge vår løsning i HoltePortalen og se hvordan vi kan styrke denne videre for å gjøre den best mulig.

Hva ser teamet mest frem til i 2024?

Vi er et team som stadig utforsker nye arbeidsmetoder. Nå som vi har lansert en ny integrasjonsløsning og går over i en videreutviklings- og forbedringsfase tester vi nå ut et rammeverk kalt ‘Continuous Discovery’ for å forstå brukerne behov og hvordan vi skal prioritere videre. Vi har stor fokus på personlig utvikling i teamet og det er alltid noe nytt og gøy å lære fra våre flinke ansatte.Jeg tror også teamet gleder seg til nye, morsomme opplevelser sammen – vi er et team som trives i hverandres selskap og som liker sosiale sammenkomster.

Hva er ditt beste råd til de som ønsker å jobbe i Ambita, og særlig i Infoland-teamet?
Hvis du syns det høres gøy ut å være en viktig bidragsyter til at Norges største portal for eiendomsinformasjon stadig skal bli enda bedre så er det beste rådet å bare søke! Infoland har en definerende rolle i bolighandelsprosessen hver eneste dag. Hvis du er engasjert, nysgjerrig og har lyst til å jobbe i verdens beste team – så er du perfekt for Infoland!


Ambita er veldig stolte og glade for å ha med Marte på laget. Hun er svært opptatt av godt samarbeid i teamet og på tvers av selskapet. Ønsker du å vite mer om Infoland, så ta kontakt med oss.

Til slutt Marte, hva er du mest stolt av å ha oppnådd?
For meg har det vært viktig å tydeliggjøre den strategiske retningen for teamet og tydeliggjøre vår posisjon i markedet. Jeg har fokusert på at målene våre skal bygge på reelle kundebehov og at vi bidrar til Ambitas visjon om å skape fremtidens eiendomsmarked. En stor utfordring for alle utviklingsteam er at man har mye man ønsker å utrette på kort tid. Det har derfor vært viktig for meg at vi sammen har klart å prioritere de viktigste initiativene og at vi ikke gaper over for mye samtidig. På den måten skaper vi forutsigbarhet i leveransene våre og vi skaper et felles fokus som gjør at vi enklere kan justere på kursen vår underveis. Jeg opplever at Infoland-teamet leverer veldig godt på våre mål og det er jeg veldig stolt over.

 

Les mer om Infoland.
Gå til Infoland-portalen.