Skip to content
Ambita Apr 10, 2024 3:10:00 PM 5 min read

Hvordan tinglyse sikring og skjøter med vedlegg?

Alle som benytter etinglysing via fagsystemene Vitec Next og Visma Core har nå mulighet til å tinglyse sikring og skjøter med vedlegg via Ambitas tinglysingsløsning. For øyeblikket har vi støtte for følgende vedlegg:

 • begrunnelse dokumentavgift (vedlegg som dokumenterer årsak til avvik fra dokumentavgiftsgrunnlag som ikke forklares av tillatte årsakskoder i dokumentet)
 • kjøps-/salgsfullmakt (se eksempler, ikke uttømmende liste)
  • vanlige fullmakter kjøper og selger
  • vergefullmakt der vergemålet er tinglyst og Statsforvalteren har samtykket til tinglysing i eget dokument trengs ikke skjøtet å signeres av Statsforvalteren, men samtykket kan legges ved som en fullmakt av type kjøp eller salg. Se Kartverkets rundskriv om tinglysing ved vergemål
  • fremtidsfullmakt der Statsforvalteren stadfester ikrafttredelsen. Statsforvalteren skal av eget tiltak sørge for at stadfestelsen blir tinglyst i grunnboken. Fremtidsfullmakten har ingen egen kategori, man velger kjøp- eller salgsfullmakt
  • skjøter i forbindelse med arv og skifte, der arvinger allerede har fått tinglyst hjemmel (på papir). Ved videresalg kan man benytte fullmakt fra arvingene. 

Støtte for vedlegg i saker med arv/skifte jobbes med utover 2024. I tillegg til at vi vil legge til rette for digital hjemmelserklæring vil det også åpnes for disse vedleggene:

 • skifteattest/uskifteattest
 • skiftefullmakt
 • testament
 • gjensidig testament

Deretter vil det legges til rette for tresidige skjøter.

Begrensninger for løsningen:

 • det er kun mulig å sende inn vedlegg fra fagsystem som støtter innsending av vedlegg. Vitec Next, versjon 5.6. eller nyere, og Visma Core har lagt til rette for dette
 • vi har ikke lagt til rette for hjemmelserklæring og tresidige skjøter
 • det er ikke støtte for å sende inn vedlegg som er signert med BankID. Vedleggene skal følge de samme formatkravene som vedleggene som sendes på papir i dag. Husk at en innscannet versjon av en original er en kopi. Disse må altså stemples med rett kopi som andre kopier.
 • det gjøres ingen digital kontroll av hva som står i vedleggene som sendes inn
 • saker som sendes inn med vedlegg vil gå til manuell behandling hos Kartverket

Hvordan fungerer løsningen fra Vitec Next?

 

1. Legg opp dokumenter i saken i Vitec Next på samme måte som vanlig. Formatkravene fra Kartverket på vedlegg sendt inn digitalt er de samme som for vedlegg på papir

Skjermbilde 2023-01-25 kl. 09.25.54

2. Legg til riktig dokumentkategori for dokumentet

Skjermbilde 2023-01-25 kl. 09.26.27

3. Under opprettelse av dokumenter til elektronisk tinglysing vil det dukke opp et eget avsnitt der vedleggene vil ligge. Husk å klikke på de vedleggene som skal følge med i tinglysingen før du klikker på “Lagre”

Skjermbilde 2023-01-25 kl. 09.27.13

OBS! Vi vil sørge for at ja/nei-listen for avklaring av intensjon i Next til enhver tid er oppdatert i henhold til ny funksjonalitet. Husk å lese denne litt ekstra nøye i tiden fremover

Skjermbilde 2023-01-25 kl. 09.28.46

 

Hvordan fungerer løsningen fra Visma Core?

1. Gå inn i filsystemet i Core og velg aktuelle dokument. Filsystemet til Core fungerer noe ulikt fra oppsett til oppsett, men alle har mulighet til å sette tags for salgsfullmakt, kjøpsfullmakt eller begrunnelse for dokumentavgift. Samme mulighet har man ved opplastning av dokumenter

2. Klikk "Oppdater info" for å oversende dokumentet til Ambita

3. Ved opprettelse av oppgjør i etinglysing.no må alle utsagnene i listen ha svar "Nei" for å gå videre med elektronisk eiendomsoppgjør. Det betyr at for punkt 3 om vedlegg må man velge "Nei" selv om man trenger en kjøps- eller salgsfullmakt

 

Hvordan fungerer det når man kommer inn i etinglysing.no?

Vær obs på at vedlegg til sikring kun er tilgjengelig i nytt design av etinglysing.no. Flyten vil være lik, men det vil se noe annerledes ut enn i videoen under.

1. I etinglysing velger du hvilken person som har avgitt fullmakt. Deretter legger du inn personen som skal signere i henhold til fullmakten, før du klikker “OK”. Vedleggene vil ikke sendes med til kundesignering.

Skjermbilde 2023-01-25 kl. 09.27.48

2. OBS! I etterkant har du mulighet til å redigere vedlegget ved å klikke på skjøtet. Klikk deretter på "Rediger vedlegg", gjør endringer og trykk deretter "Large". Husk å sørge for at vedlegget følger Kartverkets krav til stempling, datomerking og signering før innsending. 

Skjermbilde 2023-01-25 kl. 09.28.20

3. "Under tinglysing" vil være status på saken en stund siden saken går til manuell behandling hos Kartverket. Oftest vil saken bli tinglyst samme dag, men i noen tilfeller dagen etter. 

 

Send gjerne denne informasjonen til en kollega som skulle ha interesse av den.


Har du spørsmål vedrørende Ambitas tinglysingsløsning?
Ta kontakt med Mona Andreassen, E-post: man@ambita.com, tlf: 415 49 955

eller ønsker dere å etablere en avtale med Ambita med digital tinglysing i ditt fagsystem?

Ta kontakt med Tore Torvildsen, E-post: tto@ambita.com, tlf: 481 48 139 eller Odd Inge Olsen, oio@ambita.com 920 41 500