Skip to content
Ambita Jan 23, 2023 3:59:26 PM 3 min read

Hvordan tinglyse skjøter med vedlegg?

Hva vil støttes med ny funksjonalitet?

Fra januar 2023 vil det være mulig for alle med som benytter Vitec next å tinglyse skjøter med vedlegg via Ambitas tinglysingsløsning. For øyeblikket har vi støtte for følgende vedlegg:

 • salgsfullmakt
 • begrunnelse dokumentavgift (vedlegg som dokumenterer årsak til avvik fra dokumentavgiftsgrunnlag som ikke forklares av tillatte årsakskoder i dokumentet)
 • kjøpsfullmakt

Støtte for vedlegg i saker med arv/skifte vil jobbes med utover våren 2023. I tillegg til at vi vil legge til rette for digital hjemmelserklæring vil det også åpnes for disse vedleggene:

 • skifteattest/uskifteattest
 • skiftefullmakt
 • testament
 • gjensidig testament

Deretter vil det legges til rette for tresidige skjøter.

Begrensninger for løsningen:

 • det er kun mulig å sende inn vedlegg fra fagsystem. I første omgang gjelder dette kun for brukere av Vitec Next, versjon 5.6. eller nyere
 • det er ikke støtte for å legge til vedlegg for sikringer/urådigheter foreløpig
 • vi har ikke lagt til rette for hjemmelserklæring og tresidige skjøter
 • det er ikke støtte for å sende inn vedlegg som er signert med BankID. Vedleggene skal følge de samme formatkravene som vedleggene som sendes på papir i dag
 • det gjøres ingen digital kontroll av hva som står i vedleggene som sendes inn
 • saker som sendes inn med vedlegg vil gå til manuell behandling hos Kartverket

 

Hvordan fungerer løsningen?

1. Legg opp dokumenter i saken i Vitec Next på samme måte som vanlig. Formatkravene fra Kartverket på vedlegg sendt inn digitalt er de samme som for vedlegg på papir

Skjermbilde 2023-01-25 kl. 09.25.54

2. Legg til riktig dokumentkategori for dokumentet

Skjermbilde 2023-01-25 kl. 09.26.27

3. Under opprettelse av dokumenter til elektronisk tinglysing vil det dukke opp et eget avsnitt der vedleggene vil ligge. Husk å klikke på de vedleggene som skal følge med i tinglysingen før du klikker på “Lagre”

Skjermbilde 2023-01-25 kl. 09.27.13

4. I etinglysing velger du hvilken person som har avgitt fullmakt. Deretter legger du inn personen som skal signere i henhold til fullmakten, før du klikker “OK”

Skjermbilde 2023-01-25 kl. 09.27.48

5. I etterkant har du mulighet til å redigere vedlegget her

Skjermbilde 2023-01-25 kl. 09.28.20

OBS! Vi vil sørge for at ja/nei-listen for avklaring av intensjon til enhver tid er oppdatert i henhold til ny funksjonalitet. Husk å lese denne litt ekstra nøye i tiden fremover

Skjermbilde 2023-01-25 kl. 09.28.46

Send gjerne denne informasjonen til en kollega som skulle ha interesse av den.


Har du spørsmål vedrørende Ambitas tinglysingsløsning?
Ta kontakt med Mona Andreassen, E-post: man@ambita.com, tlf: 415 49 955

eller ønsker dere å etablere en avtale med Ambita med digital tinglysing i ditt fagsystem?

Ta kontakt med Tore Torvildsen, E-post: tto@ambita.com, tlf: 481 48 139 eller Odd Inge Olsen, oio@ambita.com 920 41 500

COMMENTS