Skip to content
Caroline Enge Jørgensen Apr 11, 2024 2:16:33 PM 5 min read

La oss prate digital tinglysing                                                            - Med områdeleder Monica Jacobsen

La oss prate digital tinglysing  
- Med områdeleder Monica Jacobsen 

Under pandemi og nedstenging opplevde flere bransjer et stort behov for å ta i bruk nye, digitale tjenester. Digital tinglysing var en av disse tjenestene som har opplevd en eksplosiv vekst i etterspørselen etter utbruddet av covid og gitt flere bransjer store endringer, ifølge områdeleder Monica Jacobsen. Før pandemien var boligsalgsprosessen tregere, men restriksjoner og hjemmekontor har akselerert digitaliseringen I Norge har digitalt tinglyste hjemmelsoverganger økt fra 1,5% i januar 2020 til over 60% nå. Kunder har vist stor interesse for å fortsette digitaliseringen av tinglysing og tilknyttede prosesser, noe som har ført til en økning i henvendelser. Vi har snakket nærmere med Monica for å vite mer om hvordan de har jobbet med overgangen og for å høre mer om planene for teamet fremover.  

 

Et bilde som inneholder Menneskeansikt, klær, person, smil

Automatisk generert beskrivelseMonica, hvordan har det vært å være leder for tinglysingsteamet etter covid? Det har jo virkelig eksplodert med etterspørsel etter digital tinglysing.  
- Tiden under og etter covid har vært en skikkelig reise for teamet vårt. I forkant av pandemi og nedstenging var det tungt å få fart på tinglysing av eiendomsoverdragelser, men hjemmekontor og forbud mot fysiske møter satte virkelig fart på digitaliseringen. I Norge gikk vi fra en digitaliseringsgrad her på 1,5% i januar 2020, til over 60% nå. Vi jobbet veldig godt sammen som team i denne perioden, og jeg er kjempestolt av innsatsen fra både kolleger, partnere og kunder i omstillingen som måtte til.  

Hvordan har kundene tatt imot overgangen fra å tinglyse på papir til digitalt? 
- Etter at det løsnet under pandemien har vi sett en veldig stor interesse for videre digitalisering av tinglysing og tilknyttede prosesser. Vi får jevnlig henvendelser fra kunder som ønsker å digitalisere flere deler av prosessene sine, og det er veldig gøy å jobbe med så engasjerte, dyktige folk som kundene våre er. Man skal ikke ta lett på hvilken omstilling som skal til for å gå fra det manuelle til digitale. Den største jobben er kultur og nye prosesser. Der har vi mange superdyktige folk som vi jobber tett på ute hos kunder og partnere.  

Hva er den største fordelen med digital tinglysing? Og hvem er det størst fordel for? 
Den aller største fordelen med tinglysing er raskere prosess for deg og meg. Med digital tinglysing går det for eksempel raskere å få utbetalt pengene sine etter at boligen er solgt, og det går raskere å få byttet bank. I tillegg er det selvsagt en stor verdi for banker og meglere i at de kan bruke tiden sin på andre oppgaver, som faktisk skaper merverdi, fremfor å gjøre gjentakende, trege oppgaver, som ikke er fullt så verdiskapende. 

Hva kan kundene forvente seg i 2024? 
I 2024 skal vi levere enda mer funksjonalitet for å digitalisere bolighandelen. Vi skal blant annet sørge for at det skal bli enklere å håndtere arv og skifte, også håper vi at vi ytterligere skal kunne forenkle dialogen mellom banker og meglere.  

Hva ser teamet mest frem til i 2024? 
Vi gleder oss veldig til mottakelsen av løsning for arv og skifte. Det har vært etterspurt en god stund. I tillegg gleder vi oss til mange flere gode diskusjoner sammen. Til tross for at vi er fordelt på lokasjonene våre i Bergen og Oslo har vi tett dialog, og mye gøy sammen! 

Hva har vært din største læring siden du startet i Ambita? 
Ambita er en arbeidsplass der man er i kontinuerlig læring. Jeg lærer hele tiden masse om både fag, prosesser, metodikk, teknologi og annet hver eneste dag. Teamet jeg jobber i, og Ambita ellers, består av et vidt spekter av dyktige mennesker med ulik kompetanse og personligheter, og vi har mange ulike samarbeidsformer og arenaer. For meg vil det alltid være møter med mennesker og relasjoner som gir mest læring, og der er vi veldig gode i Ambita.  

Til slutt, hva er du mest stolt av i jobben din?  
I Ambita er vi skikkelig rause med hverandre. Vi er opptatt av å ha det gøy på jobb og at alle skal bli sett og hørt. Også leverer vi de absolutt beste løsningene til kundene våre. Det er gøy!

 

Les mer om våre tinglysingstjenester her.
Gå til vår frittstående tinglysingsportal her


Vil du vite mer om våre tinglysingstjenester?

Fyll ut skjema, så kontakter salgssjef for tinglysing Tore Torvildsen deg.