Skip to content
Caroline Enge Jørgensen Feb 2, 2024 9:51:48 AM 3 min read

Ledende byggteknologiselskaper forener krefter

Holte og Ambita har etablert en felles tjeneste for kjøp av kart, kartdata og eiendomstjenester. En ny integrasjon mellom Infoland-portalen og HoltePortalen gjør nå innhenting av dokumentasjon enklere.

 Dette er gull verdt og en ny dimensjon for kundene våre som allerede jobber i HoltePortalen. Når de skal ha tak i alt fra digitale kart og 3D-modeller til bygningstegninger og matrikkelutskrift, kan de sømløst benytte Infoland til dette via våre systemer. Spesielt er tilgang til innhenting av situasjonskart svært etterspurt av våre brukere, sier Lise Budde, byggesakssjef i Holte.

 

Sammen med daglig leder Arild Elverum i Ambita, en del av konsernet Spir Group, har de to selskapene jobbet sammen i et halvt år for å få på plass løsningen. Aktørene har stor tro på at dette vil forenkle hverdagen, spesielt for prosjekterende foretak og ansvarlig søker.

Betydelig forenkling

– La oss si at et selskap har kjøpt en gammel bygård og skal totalrenovere og bygge om eiendommen. Da er det svært mye informasjon som skal innhentes, søknader som skal godkjennes og mye dokumentasjon som skal foreligge før en håndverker så mye som kan sette foten sin på eiendommen, forklarer Elverum, og fortsetter:

– I Infoland er alle tenkelige eiendomsopplysninger tilgjengelig. For eksempel når en arkitekt skal søke om godkjenning av ombygging og jobben gjøres i Holtes systemer. Det er rett og slett en effektivisering og en betydelig forenkling av arbeidshverdagen.

 

Kompletterer systemet
HoltePortalen er et komplett prosjektstyringsverktøy som gir brukeren tilgang til en rekke ulike ressurser for profesjonelle innen feltene bygg og anlegg, VVS, arkitektur, ingeniør, elektro, eiendom og byggherre.

Holte og Ambita forener krefter – Foto Ambita

Arild Elverum, daglig leder i Ambita, og Lise Budde, byggesakssjef i Holte, er svært fornøyde med å ha etablert en sømløs kobling mellom HoltePortalen og Infoland (Foto: Ambita).

– Med Infoland integrert i HoltePortalen, får brukeren direkte tilgang til nødvendige datafiler gjennom sitt aktive prosjekt i HoltePortalen. Filene vil automatisk bli knyttet til riktig prosjekt. Det gir en organisert og strømlinjeformet opplevelse, og all nødvendig informasjon på ett sted, forklarer Budde.

 Om Holte

Basert på mer enn 45 års erfaring, er Holte AS Norges ledende leverandør av programvare, tjenester og kurs til byggebransjen. Fagområder er bl.a. HMS, kvalitetssikring, byggesak, kalkulasjon, uavhengig kontroll, FDV og prosjektstyring. Å tilby løsninger som fjerner hverdagslige hindre og effektiviserer arbeidshverdagen for aktører i bransjen er hovedfokus.

Om Ambita
Ambita er et teknologiselskap som leverer digitaliseringsløsninger for eiendomsmarkedet. De står bak flere sentrale løsninger som sikrer en effektiv og åpen bolighandel i Norge. Mange tusen brukere benytter Ambitas tjenester hver dag i forbindelse med boligsalg eller byggeprosjekter. Gjennom tett samarbeid med offentlig forvaltning og kunder, utvikles løsninger som gjør arbeidshverdagen for brukerne enklere og mer effektiv.

For mer informasjon, kontakt:
Lise Budde, byggesaksjef i Holte AS, lise.budde@holte.no
Arild Elverum, daglig leder i Ambita, ael@ambita.com