Skip to content
Caroline Enge Jørgensen Feb 9, 2024 1:46:09 PM 4 min read

Fremtidens teknologer - Studenter hos Ambita

Studenter med praksisplass i Ambita deler sine erfaringer, og forteller oss mer om hvorfor teknologi-utdanning er smart.

Skjermbilde 2024-02-08 kl. 14.48.06Oppe fra venstre: Khatira Arif og Henrik Føllesdal Halvorsen. Nede fra venstre: Sivert Åkernes, John Chen og Olav Birkland.

I løpet av det siste året har Ambita hatt seks studenter fra Høgskolen på Vestlandet. Gjennom 2-3 dager på kontoret i Bergen lærer studentene seg mer om produktutviklingen i Ambita, samtidig som de jobber med sine bacheloroppgaver i studiet informasjonsteknologi. Vi har snakket med fem av studentene for å høre mer om deres erfaringer fra praksisperioden.

Praksisplass hos Ambita
Ambita tilbyr ikke bare en fot innenfor døren til arbeidslivet, men en naturlig overgang fra akademiske fag til realitetens utfordringer og muligheter. Med fokus på å lære studentene verdifull arbeidserfaring, bygger Ambita bro mellom det teoretiske rammeverket fra høgskolen og det praktiske arbeidslivet som venter. Studentene får også tett oppfølging av ledere på teknologifaget og har en mentor som følger de opp gjennom arbeidsdagen. 

Skjermbilde 2024-02-08 kl. 13.02.58

- Nå har vi seks studenter inne hos oss og det har vært utrolig gøy å følge utviklingen deres på såpass kort tid. Jeg har bistått studentene med veiledning og for meg har dette også vært en lærerik prosess, forteller Philippe Haavik, utvikler og mentor i Ambita.

 


For mange studenter er dette en første smakebit av hva deres fremtidige karriere innenfor teknologi kan se ut. Det er et dykk inn i realitetene og kompleksiteten i arbeidslivet, som kan være både utfordrende og opplysende. Gjennom praksisplass hos Ambita får studentene anledning til å anvende teoretiske kunnskaper i praktiske situasjoner, noe som bidrar til en dypere forståelse av deres studiefelt. Dette er en god erfaring for faglig vekst og utvikling i deres videre karriere.

 

- Hvis skolen du studerer på tilbyr praksis-erfaring gjennom studieløpet anbefaler jeg det på det sterkeste. Vi ser allerede at studentene har lært mye og vi ser de synes det er gøy å få lov til å være med på prosjekter og utviklingsprosessen, sier Philippe Haavik, utvikler og mentor i Ambita.


Personlig og faglig utvikling 
Det å gå fra klasserommet til arbeidsplassen kan være en utfordring, men gøy. Studentene ved Høgskolen på Vestlandet har imidlertid fått oppleve hvor givende denne prosessen kan være når de tredde inn i Ambitas praksisplasser. Refleksjonene rundt praksisplass for studentene viser en positiv utvikling både personlig og faglig. Studentenes evne til kritisk tenkning, problemløsning og selvstendig arbeid har modnet i møtet med arbeidslivets realiteter.

IMG_5837
På bildet: Olav Birkland.

- For meg har dette vært en viktig læringsprosess. Jeg merker hvor annerledes det er å sitte med programmeringsfag på skolebenken til å faktisk programmere i virkeligheten. Det er mer spennende å være en del av et prosjekt i arbeidslivet. Dette gir meg en bekreftelse på at jeg har valgt riktig vei, sier Olav Birkeland. 


Utfordringer studentene kan møte på i Ambitas praksisplass kan variere fra tekniske problemstillinger til tidshåndtering og teamarbeid. Læringen de oppnår gjennom å håndtere disse utfordringene er viktig. Det å kunne jobbe under press, kommunisere effektivt med kolleger og ta initiativ er gode egenskaper som de kan ta med seg videre.

Muligheter
Karrieremulighetene som teknologistudier åpner for, er mangfoldige og lønnsomme. Med en utdanning innen teknologi står veien åpen til stillinger som IT-konsulent, systemutvikler, nettverksadministrator og mye mer.

IMG_5838
På bildet: Sivert Åkernes.


- En av grunnene til at jeg valgte å studere informasjonsteknologi ved Høgskolen på Vestlandet er blant annet fordi det er så mye muligheter innenfor faget. Det er ikke bare én vei å gå. Teknologi kan i dag kobles til så og si alt, sier Sivert Åkernes Sæter.

studenter ambita #1

- I forhold til det å være jente, så tror jeg også jenter må tørre å velge det de virkelig synes er interessant å utdanne seg i. For min del ønsket jeg å lære mer om teknologi og det er fint å se at det er flere jenter som begynner å gå den veien, forteller Khatira Arif.