Skip to content
Helene Lundeby Riddervold Feb 19, 2024 8:44:18 AM 3 min read

Infoland-teamet i Ambita tester ut Continuous Discovery

Infoland-teamet i Ambita tester ut Continuous Discovery

Vi har den siste tiden lansert to av integrasjonsløsningene vi har jobbet med lenge, og går nå over i en ny fase: Videreutviklings og forbedringsfasen. For å vite hva brukerne våre trenger og hva vi skal prioritere, tester vi ut et rammeverk for produktutvikling som heter Continuous Discovery. Vi gjør det nok ikke perfekt og lærer stadig. Men så langt er vi veldig fornøyde med denne måten å jobbe på!

Ambita

Figur: Ved å bruke et tre som dette, systematiserer vi måte å jobbe på. 
Hva er Continuous Discovery?

Så hva innebærer Continuous Discovery? Det betyr at vi snakker med kundene våre hver uke for å finne ut av hvilke muligheter vi har. Disse mulighetene består av de behovene, ønskene og smertepunktene som kundene våre har som sammenfaller med våre forretningsmål. Mulighetene blir grunnlaget for ukentlige idégenereringer, som vi kan lage hypoteser/antagelser ut av. De antagelsene som utgjør en risiko, tester vi, enten i form av et eksperiment, en brukertest eller vi sjekker det ut i de ukentlige intervjuene våre. Alt dette samler vi i et visuelt tre som viser hvilke muligheter vi skal gå videre med, hva som skal testes ut, og hva som vi kan implementere.

Så hva er forskjellig med denne måten å jobbe på kontra slik vi jobbet før?

  • Istedenfor å gjøre et stort innsiktsprosjekt før implementering, snakker vi litt og ofte med kundene våre. Vi lærer hele tiden og justerer kontinuerlig på samtalene vi har med kundene våre.
  • Kundesamtalene vi har dekker tre funksjoner samtidig, så vi sparer tid. De er både der for å avdekke nye muligheter og verifisere omfang av en oppdaget mulighet. De fungerer også for å teste ut ideer og teste antagelser.
  • Pratene med kundene er kortere og mer uformelle. Vi rekrutterer fortløpende og tar pratene innimellom når det passer folk. Siden vi alltid har noe å snakke med kundene om, trenger vi ikke ha en deadline på når intervjuet skal skje.
  • Innsikten er kort og konsentrert og deles fortløpende på resten av teamet i refinement og på Slack. Teammedlemmene er med på intervjuene/testintervjuene som observatører på rundgang, det gir en større forståelse av hvorfor vi gjør det vi gjør. Vi ser at det å skrive lange testrapporter er liten vits i, ingen leser dem.
  • Vi flytter fokuset fra å snakke om Outputs (Hvilke features vi skal lage) til Outcomes (Hva skal vi oppnå og hvilket problem/behov skal vi løse for kundene våre)
  • Hele teamet er med på idégenerering og antagelsesgenerering, det skaper flere vinkler på problemstillingene og større eierskap.
  • Dette rammeverket passer bedre i en smidig og iterativ arbeidsflyt som vi har, enn de klassiske prosjektene. Vi slet alltid med hvor UX skulle inn, i hvilke ledd vi skulle hente inn innsikt og med innsikt som ble for gammel. Ikke lenger!

 

Tester dere ut noe av det samme? Hvilke erfaringer har dere gjort dere?
Send meg gjerne en mail på hlr@ambita.com