Søk på nettsiden

Gammel grunnbok

Hvordan får jeg tilgang til gammel grunnbok?

Del denne siden

  • Logg inn på Ambita Infoland.
  • Søk opp matrikkelen du er ute etter ved for eksempel adresse, personnavn eller gårdsnummer.
  • Klikk på vis produkter
  • Velg fanen Oppslagsprodukter
  • I listen over produkter får du valget kan du velge UnOppslag Gammel Grunnbok