Søk på nettsiden

Hva er grunnboken?

Del denne siden

Grunnboken er statens offisielle register for tinglyste rettigheter rundt fast eiendom og borettslagsandeler. Ved å tinglyse en rettighet i grunnboken offentliggjør man at en rettighet til en eiendom eksisterer.

Hver registerbetegnelse har et eget grunnboksblad, som gir en oversikt over hvilke rettigheter som er tilknyttet eiendommen. Dette er for eksempel viktig å vite for en som er interessert i å kjøpe en eiendom. Grunnboken inneholder informasjon om hjemmel, pengeheftelser, servitutter og grunndata. Se hele listen over hvilke opplysninger som kan ligge i grunnboksdatabasen i Forskrift om Tinglysing.

Grunnboken er i dag en digital database, men var tidligere et register i en bok med håndskrevne ark. På 1980-tallet startet Ambita (tidl. Norsk Eiendomsinformasjon) oppgaven med å digitalisere grunnboken. I gammel grunnbok kan man hente informasjon om tinglysinger helt tilbake til 1800-tallet.

Det digitale registeret forvaltes i dag av Statens Kartverk og du kan finne all informasjonen samlet på Ambita Infoland.