Søk på nettsiden

Bank og finans

Eiendomsdata kan brukes smart. Ambita har mer enn 120 banker på kundelisten, og tilbyr tjenester som automatiserer og effektiviserer arbeidsprosesser knyttet til bruk av eiendomsdata.

  • Automatiserte boliglån
  • Effektiv inkassobehandling
  • Redusert risiko ved innvilgelse av forbrukslån

Automatiserte boliglån

Vi hjelper banker med løsninger som bidrar til en mer effektiv boligfinansieringsprosess.

Vil du vite mer? Ta kontakt.

Redusert risiko ved innvilgelse av forbrukslån

Ta riktige beslutninger raskere med automatisert innhenting av lånetakerens eiendomsforhold.

Vil du vite mer? Ta kontakt.

Effektiv inkassobehandling

Informasjon om eierforhold og boligverdi er essensiell informasjon i en inkassosak. Ambita har løsninger som lar inkassoselskaper innhente dette automatisk, på få sekunder.

Vil du vite mer? Ta kontakt.

Automatisk porteføljeoppdatering

Ambita sørger for at din kundebase er oppdatert med eiendomsinformasjon til enhver tid. Automatisk porteføljeoppdatering gir deg økt innsikt og forståelse av bevegelser i egen portefølje. Slik bidrar du til å forbedre din rådgiving ut mot kundene.

Preutfylling av eiendomsdata

Ambitas integreringsløsninger fyller automatisk ut boliglånssøknader med kundens eiendomsdata, og kontrollerer informasjonen før den sendes inn. Med digitalisering og automatisering går søknadsprosessen raskere og enklere – både for bank og kunde.

Datavask

Få økt kunnskap og kontroll på egne kundebaser gjennom oppdatert eiendomsinformasjon fra Ambita. Våre tjenester sørger for at din kundeportefølje alltid inneholder korrekte eiendomsdata. 

Automatiserte boliglån

Vi hjelper banker med løsninger for raskere boliglån. I en søknadsprosess er det kritisk at boliglånsbanker har tilgang på oppdaterte data som sikrer kvalitet i boliglånsprosessen. Dataene kan fortelle om kunden skal få innvilget lån direkte og automatisert, eller om kunden trenger individuell oppfølging.

Analyse

Gjennom analyser og rådgiving gir Ambita innsikt i hvordan du kan automatisere og effektivisere din kundebehandling. Med utgangspunkt i eiendomsinformasjon bistår vi blant annet banker, forsikringsselskap og inkassobyrå med å kartlegge muligheter i deres markeder.

Elektronisk Tinglysing

Eiendomsmeglere, banker og advokater ønsker alle at tinglysingsprosessene skal gå så fort som mulig. Tjenesten eTinglysing fra Ambita effektiviserer disse prosessene.

Relaterte artikler

Har du noen spørsmål?