Skip to content
iStock-917844420

Analyse

Gjennom analyser og rådgiving gir Ambita innsikt i hvordan du kan automatisere og effektivisere din kundebehandling. Med utgangspunkt i eiendomsinformasjon bistår vi blant annet banker, forsikringsselskap og inkassobyrå med å kartlegge muligheter i deres markeder.

Eksempler på problemstillinger vi kan belyse:

 • Hvordan har boligprisene utviklet seg over tid? Er det geografiske forskjeller?
 • Hvilke banker er de største aktørene?
 • Hvor rentebevisste er kundene i ditt marked?
 • Hva er potensiell løsningsgrad ved oppkjøp av en ny inkassoportefølje?

Gjør data om til innsikt

Ambita henter opplysninger fra vårt datavarehus som kontinuerlig oppdateres mot våre kilder. Med muligheter for å koble på dine egne data kan vi gi deg unik innsikt.

 • Hvor finnes det største markedspotensial?
 • Hvordan fungerte en konkret markedskampanje?
 • Hvilke banker er de største aktørene innen boliglån? Hvem får flest ny- og refinansieringer?

Ulike typer analyser

Ambita skreddersyr analysen i henhold til ditt behov. Vi tilbyr flere typer analyser:

 • Bankmarkedsanalyse
 • Bonitetsanalyse
 • Omsetningsrapporter
 • Boligprisutvikling

Ambita bankmarkedsanalyse

Ambitas bankmarkedsanalyse er et verktøy som kan gi din bank ny kunnskap om kunder og konkurrenter. Du får tilgang på omfattende data og statistikk som forteller hvordan markedet ser ut, og hvordan utviklingen er over tid.

Vi belyser markedsandeler og lager rapporter som viser:

 • Markedsandelsrapport
 • Migrasjon til og fra banken
 • Tvangspant på sikkerhet i banken
 • Andre frivillige pantstillelser på sikkerhet i banken

Datakilder

Ambita benytter data fra offentlige registre som er åpent tilgjengelig for alle.

Vi henter data fra blant annet Statens Kartverk, Folkeregisteret, Posten, Enhetsregisteret og SSB. Vi ivaretar personvernlov og krav om rettsmessig datahåndtering i alle våre tjenester.

Har du spørsmål?