Skip to content
iStock-855198596

Automatisk porteføljeoppdatering

Ambita sørger for at din kundebase er oppdatert med eiendomsinformasjon til enhver tid. Automatisk porteføljeoppdatering gir deg økt innsikt og forståelse av bevegelser i egen portefølje. Slik bidrar du til å forbedre din rådgiving ut mot kundene.

Økt kontroll

Automatisk porteføljeoppdatering er et svært nyttig verktøy i forbindelse med egen kundeoppfølging. Her er det viktig å få ny informasjon så raskt som mulig slik at du kan ta riktig grep i videre saksbehandling.

Løsningen bidrar til en ytterligere effektivisering av eget CRM-arbeid, blant annet for å redusere churn.

Raskere kundebehandling

Ambita leverer oppdatert informasjon om dine kunder ved endringer i eierskap og tilknyttet pant:

  • Kjøp/salg av eiendommer og borettsandeler
  • Nytt/endret/slettet pant og tvangspant
  • Nytt/slettet tvangssalg

Informasjonen kan enkelt og effektivt integreres i ditt fagsystem, og du unngår manuelle arbeidsprosesser.

BLI KUNDE I DAG