Skip to content
iStock-1337844283

Elektronisk Tinglysing

Eiendomsmeglere, banker og advokater ønsker alle at tinglysingsprosessene skal gå så fort som mulig. Tjenesten eTinglysing fra Ambita effektiviserer disse prosessene.

Elektronisk tinglysing forenkler prosessene for alle som benytter seg av tinglysing inn mot myndighetene. Fordelen for brukeren er at det kun er én aktør å forholde seg til. Ambita sørger for å holde løsningen løpende oppdatert mot endringer i Kartverkets system.

Gjennom Ambita digitaliseres og automatiseres hele tinglysingsprosessen ved opprettelse, signering og tinglysing av elektroniske dokumenter. Dokumentene kontrolleres og kvalitetssikres automatisk i forkant før de sendes til tinglysing.

 Ambita har lang kompetanse innenfor tinglysing, og jobber tett med de ulike aktørene i tinglysingsprosessen for å sikre at systemene fungerer sammen. Våre kunder er i trygge hender.

Hvem er tjenesten utviklet for?

Tjenesten er utviklet for profesjonelle aktører som sender inn dokumenter til tinglysing. Dette inkluderer blant annet: banker, eiendomsmeglere, inkassoselskaper og advokater. All tinglysing skjer hos Kartverket, som er tinglysingsmyndighet i Norge.

Hva kan tinglyses elektronisk?

I dag er elektronisk tinglysing tilgjengelig for følgende dokumenter:

  • Pantedokumenter
  • Sletting av pantedokumenter og utleggsforretninger
  • Transport av pantedokumenter
  • Sikringspant/urådigheter
  • Skjøter og skjøtepakker

Automatisk kontrollering av dokumenter

eTinglysing.no utfører en rekke kontroller av dokumentene før de sendes inn.

Blant annet sjekkes det om det elektroniske dokumentet er korrekt utfylt, som for eksempel at navn er korrekt skrevet, og at dokumentet ellers er i henhold til de krav Kartverket stiller til elektroniske dokumenter.

Elektronisk signatur

Dokumenter til tinglysing kan signeres elektronisk ved hjelp av BankID.

Når dokumentet er tinglyst returneres grunnboksutskrift elektronisk fra tinglysingsmyndigheten.

Har du spørsmål?