Skip to content
Blå himmel og siden av et stort glassbygg

Preutfylling av eiendomsdata

Ambitas integreringsløsninger fyller automatisk ut boliglånssøknader med kundens eiendomsdata, og kontrollerer informasjonen før den sendes inn. Med digitalisering og automatisering går søknadsprosessen raskere og enklere – både for bank og kunde.

Raskt og effektivt

Informasjonen om kundens boliger blir hentet opp automatisk fra de nasjonale eiendomsregistrene. Dette reduserer tidsbruken for kunden, og saksbehandlingen går raskere.

Kvalitetssikret informasjon

Kontrollmekanismer og automatiserte prosesser eliminerer menneskelige feil.

Bedre kundeopplevelse

Kunden behøver bare å identifisere seg selv, så blir informasjonen hentet opp automatisk for dem. En enklere kundereise gir flere kunder.

Integrerte webkomponenter

Ambita leverer webkomponenter som integrerer eiendomsinformasjon i bankens systemer.

Når en kunde fyller ut lånesøknaden blir all nødvendig informasjon om søkerens boliger, eiendommer og eierforhold hentet opp fra de offentlige registrene, fylt ut i søknaden, og kontrollert automatisk.

Effektivt for begge parter

Informasjon fra Grunnbok og Matrikkel blir raskt og effektivt fylt inn. Kunden sparer tid, og banken sikrer seg at informasjonen som er sendt inn er korrekt.

Låneprosessen blir effektiv for alle parter.

I Ambita har vi spesialisert oss på å digitalisere og forenkle prosesser som tradisjonelt innebærer mye papirarbeid, som behandling av boliglånssøknader.

Har du spørsmål?