Skip to content
3D bilde av små papirhus

Automatiserte boliglån

Vi hjelper banker med løsninger for raskere boliglån. I en søknadsprosess er det kritisk at boliglånsbanker har tilgang på oppdaterte data som sikrer kvalitet i boliglånsprosessen. Dataene kan fortelle om kunden skal få innvilget lån direkte og automatisert, eller om kunden trenger individuell oppfølging.

I Norge er det mange som har store verdier knyttet opp i eiendom. Denne informasjonen er åpent tilgjengelig i offentlige registere. Ambita har utviklet løsninger der vi påfører eiendomsdata i en boliglånsprosess, fra kunden tar kontakt via bankens nettside, til boliglånet er innvilget. Vi hjelper banker med å bruke dataen aktivt og automatisert inn i boliglånsprosessen, slik at boliglånssøknadene blir raskere behandlet.

Har du spørsmål?