Skip to content
Ambita Jun 22, 2022 1:10:00 PM 2 min read

Digital signering av ansvar-, samsvar- og kontrollerkæringer

Vi har for en tid tilbake lansert ny versjon av Byggesøknaden med oppdateringer i gjennomføringsplan og innhenting av ansvar-, samsvar- og kontrollerklæringer.

Ansvarlig søker kan nå få signert ansvarsrett, samsvars- og kontrollerklæringer digitalt uten bruk av Altinn.  Dokumenter sendes direkte til fagansvarlig eller kontaktperson i det ansvarlige foretaket for signering. Digital signering utføres enkelt via en lenke i en e-post eller SMS.

I Byggesøknaden definerer ansvarlig søker alle ansvarsområder i gjennomføringsplanen for prosjektet. Ved å gå inn på det aktuelle fagområdet kan du enten innhente digital signatur eller skrive ut og sende dokument for manuell signering. Fra Byggesøknaden sendes signeringsforespørsel direkte til fagansvarlig i det aktuelle foretaket. Fagansvarlig mottar e-post eller SMS og kan gå direkte inn en skjemaløsning for digital signering.

Fagansvarlige som mottar forespørsel om signering går inn på en egen lenke og signerer dokumentet digitalt. Her kan fagansvarlig også endre på beskrivelsen av ansvarsområdet eller avvise forespørselen dersom beskrivelsen av ansvarsområdet inneholder vesentlige feil.

Ansvarlig søker får oppdateringer direkte tilbake i gjennomføringsplanen. Her vil du også se endringer i beskrivelsen av ansvarsområdet og eventuelt om forespørsel er avvist. Ansvarlig søker endrer beskrivelse eller fagområde og sender ny forespørsel dersom den er blitt avvist. Du kan også sende dokument til signering på nytt dersom fagansvarlig ikke overholder fristen for signering.

Med ANSAKO, som signeringen kalles, slipper man å sende forespørsler til ansvarlige foretak via Altinn. Dette forenkler hele prosessen på flere områder som:

  • Ansvarlig søker kan sende dokument for signering direkte til riktig kontaktperson
  • Ansvarlig foretak slipper å definere rettigheter i Altinn for alle personer med fagansvar
  • Ansvarlig søker får bedre kontroll og oppfølging direkte i gjennomføringsplanen
  • Korrigeringer av ansvarsområder gjennomføres smidig i løsningen