Søk på nettsiden

Digital nabovarsling via Altinn

Nå kan du varsle naboene helt digitalt, uten å tenke på porto, rekommanderte brev eller om naboen er hjemme. Om du ønsker det, kan du også sende byggesøknad til kommunen i samme løsning.

Ambita tilbyr flere tjenester for nabovarsling. På Infoland.no kan du bestille nabolister eller eierlister slik at du kan få varslet naboer om tiltak som gjøres på en eiendom. Du kan også sende heldgital nabovarsling via løsningen Byggesøknaden.no. 

 

Fordeler med digital nabovarsling:

  • Digital nabovarsling via Altinn
  • Kvitteringer godkjent av Direktoratet for Byggkvalitet
  • Rask tilbakemelding fra naboer
  • Automatisk valg av naboer
  • Se eierinformasjon
  • Varsle styret i sameier og borettslag

Relaterte artikler