Søk på nettsiden

Digital nabovarsling via Altinn

Nå kan du varsle naboene helt digitalt, uten å tenke på porto, rekommanderte brev eller om naboen er hjemme. Tjenesten er for bedrifter, og du finner den på Byggesøknaden.no.  Om du ønsker det, kan du også sende byggesøknader og planvarsler i samme løsning.

Byggesøknaden.no er en komplett tjeneste som digitaliserer store deler av byggesøknadsprosessen, inkludert utsending av nabovarsler.

Fordeler med digital nabovarsling:

  • Digital nabovarsling via Altinn
  • Kvitteringer godkjent av Direktoratet for Byggkvalitet
  • Rask tilbakemelding fra naboer
  • Automatisk valg av naboer
  • Se eierinformasjon
  • Varsle styret i sameier og borettslag

 

Ønsker du kun å innhente informasjon om hvem som eier naboeiendommene, kan du bestille nabolister eller eierlister på Infoland. Du kan ikke sende inn digital nabovarsling via Infoland.

Relaterte artikler