Skip to content
Ambita Jul 5, 2022 11:09:00 AM 2 minutt lesetid

En tryggere investering med riktig kunnskap og innsikt

I løpet av 2022 har Ambita utviklet en spesialløsning for å forenkle eiendomsutviklingsprosjekter. Løsningen PropFinder har muliggjort visualisering og planlegging av nye boligprosjekter i detalj gjennom avansert 3D-teknologi.

Propfinder er designet for eiendomsutviklere, arkitekter, rådgivende ingeniører, eiendomsmeglere og andre aktører som søker innsikt i potensialet som ligger i ulike eiendommer, og muliggjør skreddersydde søk blant eiendommer over hele landet.

«Med avanserte analyseverktøy og eiendomsdata i en løsning er PropFinder et brukervennlig prodsjektverktøy for eiendomsutvikling og – analyse». – Stig M. Baugstø, utvikler

Fordeler ved bruk av PropFinder
I dag har Ambita et av landets mest komplette kilder for eiendomsinformasjon som innarbeides i PropFinder. Ambita har som bakgrunn å ha opparbeidet Norges mest komplette database: Infoland. Det med over tjue års erfaring med innhenting og digitalisering av eiendomsinformasjon.

Dataen fra Infoland og andre nasjonale kilder i kombinasjon med den innovative teknologien gjør derfor PropFinder til et fullverdig verktøy for de som jobber med eiendomsutvikling.

Sparer tid
I dag brukes mye tid i mange forskjellige systemer for å kartlegge, undersøke og søke informasjon om tomter og eiendomsinformasjon.

– Målet med PropFinder er å spare tid til kundene våres, og fremskaffe informasjon om tomteforhold og eiendommer som ligger spredt rundt i forskjellige systemer, sier områdeleder Eirik Foss Stene.

Informasjon på kort tid
«I en eiendomstransaksjon, eller vurdering av et eiendomsobjekt, er det behov for å innhente mye informasjon på kort tid. Dette helst til en lav kost for å «luke ut» eventuelle prosjekter med høy risiko. Eksempler på viktig informasjon kan være hva eiendommen/området er regulert til, og bestemmelser for eiendommen, veistøy, grunnforhold, tinglyste dokumenter og solforhold mm».
– Petter Skotvold, KAM Eiendomsutvikling

Digitale rapporter
I tjenesten leveres også en unik rapportfunksjon som oppsummerer informasjon og visualiserer funnene. Rapportene kan enkelt hentes ut som PDF og/eller digitalt. Funksjonen gjør det enkelt å visualisere eiendommens muligheter og utfordringer til utbygger.

 Visualisering i 2D og 3D
PropFinder tilbyr både visualisering av eiendommer i 2D og 3D miljøer. Begge visualiseringene har sine fordeler, hvor 2D navigeringen fungerer raskt og enkelt. Mens 3D visualiseringen gir mulighet til å vurdere scenarier i et fullverdig realistisk miljø. Ved hjelp av avanserte funksjoner kan bygg enkelt plasseres og fjernes, måle høydeforskjeller og avstander ved hjelp av linjemål, gir oversikt over siktlinjer, og i tillegg vurderer sol/skygge-forhold. Funksjonene gir muligheten til å identifisere eventuelle begrensninger og muligheter visuelt.