Skip to content
Caroline Enge Jørgensen Aug 2, 2023 12:40:26 PM 1 min read

Flere nyheter og oppdateringer i tjenesten PropFinder

Våre utviklere jobber på spreng for å lage en best mulig løsning for våre brukere. I løpet av sommeren har vi lagt til flere nye funksjoner og blant annet forbedret kartløsningen i PropFinder.

Nyheter som har kommet i løpet av sommeren: 
Forbedret prosjektoversikten 
Nå kan du navigere rett til kartet fra prosjektoversikten, hvilket gjør arbeidsflyten enklere for deg som vil se prosjektet i kartet med en gang.

Nye kartlag og bedre kartnavigasjon 
I løpet av sommeren har vi oppgradert 2D-kartet, hvilket gir bedre detaljeringsgrad og tillater større zoomnivå. Vi har også introdusert Google streetview slik at du enkelt får tilgang til se nærmere på den valgte eiendommen. Sammen med oppgraderingen har vi også lagt flere kartlag, som gir deg viktig info presentert rett i kartet. 

PropFinder


Nyhetene skal forbedre og forenkle måten du jobber på og oppretter prosjektene dine. Ønsker du å gi oss tilbakemeldinger på disse nyhetene kan du kontakte oss.  
Petter Skotvold ansatt i Ambita
Petter Skotvold er tilgjengelig for tilbakemelding, veiledning og demo, pris og andre spørsmål til tjenesten PropFinder. Ta kontakt med han på psk@ambita.com og/ eller telefon på
+47 99 31 46 81