Skip to content
Ambita Mar 7, 2022 1:32:00 PM 4 min read

Bruker avanserte eiendomsdata i ny tjeneste for eiendomsutviklere

Teknologiselskapet Ambita har utviklet en ny løsning som skal hjelpe eiendomsutviklere med å kartlegge utviklingsprosjekter. Løsningen tar i bruk data fra eiendommer og områder i hele Norge. Med avansert 3D-teknologi kan man visualisere og planlegge for nye boligprosjekter i detalj. Selskapet mener løsningen vil forenkle planleggingsfasen av prosjektene vesentlig.

– PropFinder er et digitalt verktøy designet for eiendomsutviklere og andre aktører som søker innsikt i potensialet som ligger i ulike eiendommer. Tradisjonelt sett er prosessene rundt vurderingene av utviklingsprosjekter omfattende og tidkrevende. Tjenesten ble derfor utviklet basert på bransjens behov for en løsning som gjør det mulig å kalkulere risiko og vurdere eiendommers utviklingspotensiale mer effektivt, forklarer Eirik Foss Stene, leder for eiendomsutvikling i Ambita.

Vurdering av risiko

 Når man utvikler eller omsetter eiendommer er det behov for å innhente mye informasjon på kort tid. Informasjonen bør ha en lav kostnad for å «luke ut» eventuelle prosjekter med høy risiko. Vi har sett at bransjen har et behov for en tjeneste som samler dette på en god og visuell måte, utdyper Foss Stene.

PropFinder muliggjør skreddersydde søk blant eiendommer over hele landet. Søket kan kategoriseres ut ifra ønsket område, demografiske forskjeller eller tomtestørrelse. Menyen inneholder valg mellom ulike kartlag som vegstøy, grunnforurensning og mye mer i tillegg til full oversikt over viktig informasjon som blant annet areal, eierinformasjon, tinglyste dokumenter, kommune og reguleringsplaner. Dette gir umiddelbar tilgang på informasjon om forhold som kan ha betydning for risiko og muligheter.

Visualiserer potensialet i eiendommer i 2D og 3D

Den nye tjenesten tilbyr også visualisering av eiendommer i både 2D og 3D miljøer. 3D-løsningen kan benyttes til å vurdere scenarier i et fullverdig realistisk miljø med en rekke avanserte funksjoner. Ambita har utviklet tjenesten slik at man enkelt kan plassere og fjerne bygg, måle høydeforskjeller og avstander ved hjelp av linjemål, få oversikt over siktlinjer i tillegg til å vurdere sol og skyggeforhold. Disse funksjonene gjør det mulig å identifisere eventuelle begrensninger og muligheter også visuelt.

 

“PropFinder er avansert teknologi i kombinasjon med enorme mengder eiendomsdata i en enkel brukervennlig løsning. Vi mener dette vil være en kraftpakke for de som ønsker å lokalisere eiendommer og orientere seg om deres potensiale.”   Petter Skotvold, Ambita

 

Digitale rapporter og DOK analyser

For å ytterligere forenkle prosessene har PropFinder en unik rapportfunksjon som oppsummerer informasjonen og visualiserer funnene. Rapportene kan hentes ut som PDF eller digitalt, og kan brukes som underlag til utbygger eller samarbeidspartnere. I tillegg kan man bestille DOK-analyser som gir informasjon om et tiltak vil være i konflikt med naturforhold, kulturminner eller andre registrerte temadata.

Unik datatilgang

 PropFinder tilbyr markedets mest komplette datasett for eiendomsutviklere, hevder Foss Stene. Han forklarer at dette skyldes den unike tilgangen på Ambitas eiendomsdatabase integrert opp mot avanserte visuelle funksjoner og 3D-teknologi. 

Med over tjue års erfaring med innhenting og digitalisering av eiendomsinformasjon har Ambita opparbeidet Norges mest komplette database, Infoland. Dataene fra Infoland og andre nasjonale kilder i kombinasjon med den innovative teknologien gjør derfor Propfinder til et fullverdig verktøy for eiendomsutviklere.

PropFinder inngår i Ambitas portefølje av digitale tjenester for eiendomsmarkedet. Planene fremover er å utvikle tjenesten i samarbeid med kunder som er i gang med å bruke tjenesten i tidlig fase. Ambisjonen er å skape det digitale verktøyet bransjen etterspør, med bransjens beste datasett, og med funksjonalitet som støtter alle de sammensatte behovene eiendmsutviklerne har.

Kontakt

Ønsker du å komme i gang med PropFinder, eller har andre spørsmål? Ta kontakt med Petter Skotvold, psk@ambita.com eller Dag Øyvind Lien, dol@ambita.com for mer informasjon.