Skip to content
Caroline Enge Jørgensen Apr 13, 2023 12:56:50 PM 1 min read

Elektronisk tinglysing for små og store bedrifter

Vi tilbyr effektive løsninger

Ambita tilbyr elektronisk tinglysing for alle som jobber med eiendom. Dette gjelder også små foretak og advokater som jobber med eiendom. Det er en frittstående portal som ikke har krav til integrasjon mot fagsystemer, og her kan man elektronisk tinglyse skjøter, pantedokumenter og forskjellige påtegninger.

Elektronisk Tinglysing 

Eiendomsmeglere, banker og advokater ønsker alle at tinglysingsprosessene skal gå så fort som mulig. Tjenesten eTinglysing fra Ambita effektiviserer disse prosessene. Les mer her.

Elektronisk Eiendomsoppgjør
Ambita tilbyr løsninger for effektivt samarbeid mellom bank og megler. Vi utvikler løsninger for elektronisk eiendomsoppgjør som sikrer effektiv digital samhandling mellom aktørene i en bolighandel. Les mer her.
 
Ønsker du å komme i gang med elektronisk tinglysing eller komme i kontakt med rett person?
Ta kontakt med Tore Torvildsen på tto@ambita.com eller ring han på 48148139