Skip to content
iStock-1359838986

Elektronisk Eiendomsoppgjør

Ambita tilbyr løsninger for effektivt samarbeid mellom bank og megler. Vi utvikler løsninger for elektronisk eiendomsoppgjør som sikrer effektiv digital samhandling mellom aktørene i en bolighandel. 

Tjenesten legger til rette for at banker og eiendomsmeglere kan samarbeide effektivt gjennom å utveksle elektroniske data, dokumenter og meldinger. Med elektronisk eiendomsoppgjør skreddersyr Ambita løsninger for våre kunder, så de kan dra nytte av bredden i vårt tjenesteutvalg.

Elektronisk tinglysing

Ambita legger til rette for at tinglysingsprosessen blir mer effektiv.
Dokumentene sendes elektronisk fra bank og eiendomsmegler, og videre til myndighetene. Raskt og enkelt.

iStock-1337844283

Automatisk kontrollering

Systemet kobler bank og eiendomsmegler og sjekker at dokumentene møter kravene som er satt til tinglysing.

iStock-1282804749-1

Validering og varsling

Både banken og eiendomsmegleren blir varslet automatisk når saken er klargjort fra den andre parten. De behøver ikke gå inn og sjekke status manuelt.  

Med en gang en eiendomsmegler validerer og finner ut av om en sak kan gå elektronisk sendes det ut et varsel til bank om dette. Tilsvarende gjør banken.

iStock-1001279256

Har du spørsmål?