Søk på nettsiden

Viktige datoer

Nedenfor finner du viktige datoer i forbindelse med kommunereformen som trer i kraft 1.1.2020.

 

13. des 2019

kl. 18:00

Kartverket stopper all oppdatering av Matrikkelen. Dette vil påvirke tinglysing og føring i Matrikkelen, samt alle som har API tjenester hos Ambita. Det blir ikke registrert inn nye egenerklæringer og konsesjoner etter at Matrikkelen stenges.
20. des 2019
Ambita tilbyr oversikt over nye identer (mapping filer) til sine kunder ved forespørsel.
27. des 2019

kl. 20:00

Kartverket stopper all oppdatering av Grunnboken. Det vil ikke bli mulig å sende data inn til Altinn i frysperiode for grunnboken. Det vil ikke åpnes for innsending før 2. jan 2020.

Ambitas valideringstjeneste vil være åpen hele perioden med oppdaterte data fra 27.12 kl 20:00.

27. des 2019
Postsendte dokumenter som skal registreres før 2. januar må være Kartverket i hende.
29. des 2019
Siste leveranse fra Ambita på Norges Eiendommer (med gammel datastruktur)
1. jan-31. mar

 

I denne perioden du benytte både utgåtte og nye matrikler. (Både på dataoppslag og på innsendte dokumenter)
1. jan 2020
Ambita har siste leveranse på avis og omsetningsrapporter (data fra desember 2019)
2. jan 2020
Frys fra Kartverket opphører.

Ambita vil være oppdatert med ny kommune og fylkesstruktur for alle matrikler (eiendommer).

6. jan 2020
Ambita vil være oppdatert med ny kommune og fylkesstruktur i alle tjenester.
6. jan 2020
Ambita daglige leveranser av Norges Eiendommer starter fra denne dato.
12. jan 2020
Ambita ukentlig og månedlig leveranser av Norges Eiendommer starter fra denne dato.
30. mar 2020
Søk på «gamle» matrikler vil være mulig fram til 30. mars 2020. Etter denne dato vil gamle matrikler ikke være tilgjengelig. Ambitas tjenester vil ved oppslag av utgåtte matrikler levere informasjon om ny matrikkel.

 

Spørsmål?

Ta kontakt med oss

 E-mail support@ambita.com

Telefon 24 13 35 50