Søk på nettsiden

Informasjon til eiendomsmeglere

VIKTIG INFORMASJON I FORBINDELSE MED KOMMUNEREFORMEN 01.01.2020

Fra  1. januar 2020 vil omtrent 2 av 3 eiendommer i Norge skifte eiendomsbetegnelse, enten i form av nytt kommunenummer eller nytt gårds- og brukesnummer.

Statens Kartverk har estimert at fylke- og kommunereformen 2020 fører til over 100.000.000 oppdateringer i Matrikkelen og Grunnboken.

Grunnboken

Grunnboken vil bli stengt for oppdatering av endringer fra 27. desember kl. 20.00 til utløpet av 1. januar 2020.

I denne perioden vil det ikke bli anledning til å tinglyse dokumenter. Dette gjelder både digitale dokumenter og papirdokumenter. Det åpnes ikke for tinglysing før 2. januar 2020.

Mottatte papirdokumenter 27. desember vil få prioritet 27 desember kl. 21.00.

Mottatte papirdokumenter etter 27. desember vil få prioritet 2. januar 2020 kl. 21.00.

Dataene i grunnboken er tilgjengelig i Kartverkets innsynstjenester i hele perioden, men da med data fra frystidspunktet.

Tinglysing av dokumenter stopper fra 27.desember frem til 2. januar 2020

Matrikkelen

Oppdatering i Matrikkelen stopper fra 13. desember frem til 2. januar 2020

Matrikkelen vil bli stengt for oppdatering av endringer fra 13. desember kl. 18.00 til utløpet av 1. januar 2020.

Eiendomsmeglere bør sikre god håndtering av eiendomsoppgjøret under kommunereformen.

Hva vil dette bety for deg som eiendomsmegler?

Bestilling av informasjon via Infoland:

Vi opptatt av at denne overgangen skal gå så smidig som mulig i Infoland:

  • For bestillinger i Infoland som legges inn før nyttår skal det gamle matrikkelen (gårds- og bruksnummer) brukes.
  • For bestillinger etter nyttår skal det nye matrikkelnummeret brukes.

Svært mange av produktene som leveres gjennom Infoland kommer fra kommuner. I de kommunene som slår seg sammen vil det nødvendigvis bli en del endringer i gårdsnummer og veinavn da det ikke kan finnes to eiendommer med samme gårds- og bruksnummer i en og samme kommune. Det samme gjelder veinavn med tilhørende adresser. Det kan ikke finnes to forskjellige veier med samme navn i en kommune.

Dette betyr at kommunene får en jobb med å oppdatere sine interne fagsystemer for arkiv, kart, kommunale avgifter, etc. Erfaringsmessig tar dette noe tid, og Ambita Infoland vil sette opp lengre leveransefrister i januar for å ta høyde for dette.

Vi anbefaler hvis mulig å bestille meglerpakke i god tid før nyttår i stedet for å vente til januar.

eTinglysing:

I eTinglysing bruker vi kommunenummer i søk på eiendom og dokument når dokumenter skal opprettes. Det er kun dokumenter på eiendom som benytter kommunenummer.

Dette gir konsekvenser for oppretting av dokumenter.

Kommuneregulering får ikke innvirkning på borettsdokumenter eller borettsandeler.

Ambita sin tjeneste for eTinglysing vil fungere som normalt i forhold til dokumentproduksjon og signering, men det er ikke mulig å sende dokumenter til tinglysing i perioden grunnboken er stengt for oppdatering.

Forsøk på tinglysing i oppdateringsperioden vil gi feilmelding og brukerne må selv ta initiativ til å tinglyse dokumentene når grunnboken åpner igjen. I tillegg vil tinglysing av skjøter ha begrensninger som følge av stopp i oppdatering i Matrikkelen som nevnt over.