Søk på nettsiden

Det nye Norgeskartet

Kommunereformen fører med seg en rekke endringer i Norgeskartet. Fylkesgrenser endres, og kommuner får nye navn og slås sammen. Her kan du lese noen tall og fakta om hva endringen betyr i praksis:

Norge får 356 kommuner

1 av 3 Innbyggere får ny kommune:

 • 236 kommuner får nytt kommunenr (som følge av kommunesammenslåing og / eller fylkessammenslåing)
 • 119 kommuner slås sammen til 47 nye kommuner
 • 68 kommuner utgår som følge av sammenslåing med andre kommuner.
 • 2 kommuner splittes på flere kommuner
 • Det er i tillegg vedtatt 16 mindre grensereguleringer og grensejusteringer

Norge får 11 fylker

13 fylker slås sammen til 6 nye fylker:

 • Østfold, Akershus og Buskerud slås sammen til Viken
 • Hedmark og Oppland slås sammen til Innlandet
 • Vestfold og Telemark slås sammen til Vestfold og Telemark
 • Aust-Agder og Vest-Agder slås sammen til Agder
 • Hordaland og Sogn- og Fjordane slås sammen til Vestland
 • Troms og Finnmark slås sammen til Troms og Finnmark

Kommunereformen i tall

Ambita jobber kontinuerlig med å tilrettelegge systemer og oppdatere eiendomsdata slik at vi skal stå godt forberedt når reformen trer i kraft. Her er noen tall som forteller litt om omfanget av kommunereformen:

2.400.000 eiendommer får ny ident (nytt kommunenr og eventuelt også nye gårdsnr)

1.875.000 adresser får ny ident (nytt kommunenr og eventuelt også nye gatekode). 

80.000 gater og veier får ny ident (nytt kommunenr og eventuelt også nye gatekode).  I tillegg endrer en rekke veier og gater nye navn.  Bl.a. er det et krav om at det ikke skal finnes identiske gate- og veinavn ved etablering av ny kommune.

15.000 kretser får ny ident (nytt kommunenr og eventuelt også nye kretsnr og kretsnavn).  Dette gjelder bl.a.  bydeler, grunnkretser, valgkretser, kirkesogn, skolekretser, m.fl.

3.700.000 bygninger og bygningsendringer endrer kommunetilhørighet (nytt kommunenr) 

212.500 borettsandeler får ny kommunetilhørighet (nytt kommunenr) og eventuelt også ny adresse (se beskrivelse under adresse)