Søk på nettsiden

Det blir vanskeligere å lure boligkjøpere

Snart blir det vanskeligere å selge boligen for de som ikke har papirene i orden. Forbrukerrådet mener dagens «solgt-som-den-er»-regel legger til rette for «sminking» av boligen. – I fremtiden kommer servicehefte for boligen til å bli like viktig som servicehefte er for biler i dag, spår Boligmappa.

Publisert 02.01.2019 av Marit Lund

Del denne siden

 Direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket, håper endringer i loven som regulerer boligsalg blir vedtatt i Stortinget neste år. Hun mener dagens lovverk fører til mange konflikter. Hun tror at den foreslåtte endringen i avhendingsloven vil føre til et lavere konfliktnivå mellom kjøper og selger ved at det stilles strengere krav til dokumentasjon. Forslaget er til behandling i Stortinget.

– Vi ser frem til at kjøper skal få et bedre vern mot feil og mangler enn det de har i dag. Lovendringen vil føre til et mer transparent boligmarked. Dette er noe vi har vært pådriver for lenge. En stor utfordring i dagens marked er at selger ikke har tilstrekkelig insentiver til å innhente en fullstendig tilstandsrapport fordi boligen kan selges «som den er». Det gjør at feil og mangler ofte oppdages etter kjøpet, noe som skaper konflikter, sier direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket.

Blir lovendringen vedtatt må selger gi uttømmende informasjon om boligen før slaget.

 

Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet  Kilde: Forbrukerrådet.no

 

– Forbrukerne vil kunne forvente bedre og mer nøyaktig informasjon om boligen de vurderer. Det gjør at det blir viktigere å dokumentere boligens kvalitet og standard. Her vil boligens digitale servicehefte, Boligmappa, være et nyttig verktøy, sier Blyverket.

Servicehefte
Hvis selgere, eiendomsmeglere og takstmenn lagrer sin dokumentasjon i Boligmappa, vil alle få informasjon om boligens historikk. Siden Boligmappa følger gårds- og bruksnummer vil kjøpere kunne sjekke hvilke opplysninger som er gitt ved tidligere salg.

– God dokumentasjon er viktig for en trygg og transparent bolighandel. Det vil på sikt tjene både kjøpere og selgere i boligmarkedet. Takstmennene og meglere vil også kunne gå tilbake å se på boligens «servicehistorikk», og få et bedre grunnlag for å vurdere boligen, sier markedssjef i Boligmappa, Eirik Vigeland.

Begrenser svart arbeid

Vigeland tror også at en lovendring vil bidra til å redusere bruken av svart arbeidskraft.
– Man må bruke seriøse fagfolk for å få god dokumentasjon. De som har papirene i orden får mer igjen for det når de skal selge boligen, sier Vigeland.

Han trekker paralleller til bruktbilsalg.
­– Det er lettere å selge en bruktbil som har god dokumentasjon i serviceheftet. Tilsvarende tenker vi at det er med brukte boliger. Dess mer dokumentasjon du har tilgjengelig, dess større er sannsynligheten for at du får den prisen du forventer for boligen din, sier han.

 

Les forrige Les neste