Skip to content
Ambita Feb 15, 2022 1:34:00 PM 1 min read

Trenger du oversikt over kjøp og salg av boliger?

Ambita leverer eiendomsdata, statistikk og rapporter som gir verdifull innsikt. Rapportene brukes blant annet i forskningsarbeid, journalistikk og som underlag i ulike beslutningsprosesser i privat og offentlig sektor.

En av våre populære tjenester er omsetningsrapporter levert som abonnementstjeneste. Rapportene gir blant annet full oversikt over alle kjøp og salg av eiendommer og borettsandeler. Informasjonen kan tilpasses slik at du får akkurat den innsikten du trenger. Dette gir deg muligheten til å utarbeide analyser, oppdage og informere om endringer og trender i markedet, eller registrere oppdateringer i eierskifter!

Omsetningsrapportene inneholder opplysninger om:

  • Kjøpesum og omsetningstype (fritt salg, skifteoppgjør, gave m.m.) og avgiftsgrunnlag
  • Kjøper, selger og deres eierandeler 
  • Boligtype og bruk
  • Vei og postadresse
  • Omsetningshistorikk 

Omsetningsrapporter kan enkelt bestilles ved opprettelse av et abonnement for levering ukentlig, månedlig, kvartalsvis eller årlig. De leveres over E-post som PDF eller Excel-fil, slik at du kan behandle dataene slik som du ønsker. 

Les mer om hva vi tilbyr av datatjenester, eiendomsrapporter og datauttrekk her.

Ambita har over tjue års erfaring med innhenting og digitalisering av eiendomsdata, og har Norges største digitale eiendomsdatabase.