Skip to content
Ambita Sep 26, 2014 2:50:00 PM 1 min read

Gjennomsnittspriser og omsetninger – Fritidseiendommer i de viktigste fjell- og hyttekommunene

Som forventet er det Geilo i Hol kommune, som det siste året har omsatt flest fritidseiendommer i prisklassen over fem millioner kroner, sier salgs- og markedsdirektør Sindre Landmark i Ambita.

 Basert på tall fra de 12 siste månedene er det kommunen Øyer som har størst spredning i prisene, der området rundt Hafjell har høyest pris. For Hol er det Geilo som har de høyeste prisen. I Sirdal er det et område rundt Haugefjedl med forholdsvis nybygde hytter som utmerker seg. Når det kommer til hvilke fjell- og hyttekommuner som har den høyeste prisen, er dette Hol og Sirdal, med en gjennomsnittpris på over 2.500.000 for over 100 solgte fritidseiendommer i hver av disse kommunene, fortsetter han.

Når det kommer til den dyreste fritidseiendommen som er omsatt, befinner denne seg i Hol kommune med en pris på 35 000 000 kr. Videre ble den billigste fritidseiendommen solgt for 3 500 kr i Øystre Slidre kommune.

Høyest antall solgte objekter var i kommunene Vinje, Trysil og Ringsaker. Disse tre kommunene har alle over 200 solgte fritidseiendommer de siste 12 månedene.  Her er prisen mer moderat med en gjennomsnittspris på mellom 1.360.000 og 1.650.000 kr.

Færrest salg er det i Engerdal, Valle og Krødsherad. I Engerdal er også fritidseiendommene billigst i landet med en gjennomsnittspris på 855 144 kr, mens Krødsherad har en forholdsvis høy gjennomsnittspris på 2 121 869 kr.

Gjennomsnittspris for alle solgte fritidseiendommer i fjell- og hyttekommunene er 1 585 000 kr, avslutter Sindre Landmark.