Skip to content
Caroline Enge Jørgensen Apr 26, 2023 4:41:29 PM 2 min read

PropFinder henter inn enda en ekspert på utvikling

Vi opplever stor etterspørsel etter PropFinder og styrker derfor laget med Arnis Lektauers. Arnis er ikke ukjent for Ambita. Han har nemlig jobbet hos oss tidligere som utvikler i perioden fra 2014 til 2018.

Før PropFinder jobbet han i EDR-teamet og var involvert i utviklingen av eiendomssøkefunksjonalitet og andre relaterte oppgaver. Ved siden av arbeidet i Ambita har han jobbet i ulike backend- og fullstack-utviklingsprosjekter, i tillegg til at han har en akademisk og vitenskapelig arbeidserfaring.

Arnis er glad for å komme tilbake til selskapet Ambita, for av erfaring kan han si at arbeidskulturen i selskapet er en av de mest demokratiske og medarbeiderorienterte.

PropFinder-prosjektet gir en mulighet til å jobbe med de mest avanserte skyteknologiene, i tillegg til at prosjektteamet er åpen for nye ideer og bidrag for å levere et relevant og engasjerende brukersentrert produkt for eiendomsutviklere, sier Arnis.

Vi er glade for å ha Arnis på laget vårt igjen og gleder oss til å følge hans reise videre.

//

Arnis Lektauers has previously worked at Ambita as developer for almost 4 years (from 2014 to 2018). Prior to PropFinder, he worked in the EDR team being involved in the development of property search functionality and other related tasks. Beside to the work in Ambita, he has worked in various backend and fullstack development projects, as well as he has an academic and scientific work experience.

Arnis is happy to rejoin the company Ambita, because from his experience he can say that the work culture in the company is one of the most democratic and employee-oriented.

The PropFinder project offers an opportunity to work with the most advanced cloud technologies, as well as the project team is open for new ideas and contributions to deliver a relevant and engaging user-centered product for property developers.
 

We are happy to have Arnis on our team again and look forward to following his journey.