Skip to content
Ambita Feb 9, 2019 8:54:00 AM 2 min read

Inkassoselskaper får tilgang på boligdata på sekundet

Stadig flere selskaper ønsker eiendomsdata integrert og automatisert direkte i sine IT-systemer.  Inkassoselskapet Lowell (tidligere Intrum Justitia) har effektivisert kundebehandlingen og får tilgang på boligdata på sekunder med løsninger fra Ambita.

Inkassoselskaper er opptatt av å ha god kundeinnsikt i sine kundebehandlingsprosesser.

«I inkassobransjen måles selskapene på hvor raskt de løser kundesaker. Alt som må skje manuelt taper vi tid på. Derfor er det essensielt at Ambita leverer informasjonen automatisk og på sekundet,» sier Carl-Petter Udvang i inkassoselskapet Lowell.

Store verdier i eiendom

I inkassosaker er det viktig å forstå kundens betalingspotensiale. Nordmenn flest har store deler av sine verdier knyttet opp mot eiendom, og over 80 % eier sin egen bolig. Eiendomsinformasjon gir innsikt og danner et bilde av hvilke verdier en person sitter på knyttet opp mot eiendom. Ambita henter data fra de offentlige eiendomsregistrene, og dette danner grunnlaget for estimatene om kundens eierforhold og gjeld i bolig.

Smarte eiendomsdata og automatisert kundebehandling

I inkassobransjen kan manuelle prosesser i kundebehandlingen stjele mye tid. I noen saker kan det ta opp mot 20 minutter bare i å innhente relevant informasjon på kunden. Med umiddelbar tilgang på realtime data vil inkassoselskapet få utløst store effektiviseringsgevinster både for saksbehandler og for kunden selv som opplever rask saksbehandling.

Ambita leverer dataene på få sekunder, og beregningene foretas automatisk, basert på tinglysinger i grunnboken og indekser utarbeidet av SSB og Ambita.

Riktigere beslutninger

«Når vi snakker med en ny kunde har vi allerede all informasjon fra Ambita tilgjengelig på skjermen samtidig som vi har dem på telefonen. Det gir oss raskt et klart inntrykk av situasjonen til kunden, slik at vi kan yte best mulig service,» forklarer Udvang.

Eiendomsinformasjon er en viktig faktor i en helhetsvurdering av kunden. Informasjonen vil være med å bestemme videre løp for den skyldige. Ofte kan verdier i eiendom bidra til at det er enklere å identifisere mulige løsninger for kunden.

——————–

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med oss.