Skip to content
Ambita Mar 10, 2023 2:26:24 PM 3 min read

Hvordan bruke etinglysing.no fra Visma Core

Det er mulig å benytte Visma Real Estate sitt fagsystem Core til å tinglyse mot Kartverket og samhandle digitalt med bank. 

Under "Dokumenter" i Core finner du en fane som heter Etinglysing. Når du klikker på "Send inn info" vil informasjon fra det aktuelle oppdraget sendes til etinglysing.no. 

Dersom du har endret informasjon om for eksempel kjøper(e) må du huske å klikke på "Oppdater info" før du går over til etinglysing.no ved å klikke på "Åpne etinglysing..."

Disse stegene må du følge uansett hva du ønsker å gjøre i Ambitas løsning etinglysing.no. Følg deretter stegene i videoene under, avhengig av hva du ønsker å gjøre. 

 

Opprette sikring

1. Velg "Opprett urådighet"

2. Fyll ut skjemaet

3. Velg "OK"

4. Velg "Send til signering" for å sende ut på esignering til kunden

5. Klikk på urådigheten for å se mer informasjon og statuser. Her kan du også sende til signering på nytt

6. Klikk "Tinglys" når kunden(e) har signert

Sette intensjon for digital samhandling med bank (elektronisk eiendomsoppgjør)

Intensjon/Elektronisk Eiendomsoppgjør må opprettes dersom kjøper har lånefinansiert kjøpet og man skal kunne motta pantedokumentet elektronisk fra banken.


1. Klikk på fanen "Oppgjør"

2. Svar på påstandene. Dersom alle besvares med "Nei" vil det settes intensjon "elektronisk". Dersom man har med vedlegg

3. NB! Dersom skjøtet skal tinglyses elektronisk med vedlegg, må man dessverre likevel velge "Nei". Les mer om tinglysing av skjøter med vedlegg i neste avsnitt. 

4. Klikk "Opprett eiendomsoppgjør"

5. På neste side ser du egen intensjon (elektronisk/papir) og eventuelle intensjoner mottatt fra finansierende bank. 

6. Du kan endre oppgjør ved å klikke på knappen frem til banken har sendt intensjon. Etter det må du dessverre henvende deg til Ambita kundesupport (support@ambita.com) for å få endret. 

 

Opprette skjøte (med vedlegg)

På denne siden (https://www.ambita.com/aktuelt/hvordan-tinglyse-skjoter-med-vedlegg/) har vi skrevet litt om tinglysing av skjøter med vedlegg. Her finner du også en video som viser prosessen fra Core.

 

Slette sikring

For å slette sikringen går du inn i etinglysing.no og trykker på "Opprett sletting"

Opprette sletting2

 

 

 

Send gjerne denne informasjonen til en kollega som skulle ha interesse av den.


Har du spørsmål vedrørende Ambitas tinglysingsløsning?
Ta kontakt med Mona Andreassen, E-post: man@ambita.com, tlf: 415 49 955

eller ønsker dere å etablere en avtale med Ambita med digital tinglysing i ditt fagsystem?

Ta kontakt med Tore Torvildsen, E-post: tto@ambita.com, tlf: 481 48 139 eller Odd Inge Olsen, oio@ambita.com 920 41 500