Skip to content
Ambita Mar 9, 2023 2:15:41 PM 3 min read

Hvordan bruke etinglysing.no fra Vitec Next

Tinglysing via Ambitas tjenester fra Vitec Next

Meglersystemet Vitec Next har en god integrasjon mot etinglysing.no som er levert av Ambita. På denne siden finner du videoer og veiledninger som kan være til hjelp dersom du skal i gang med elektronisk tinglysing via Next. 

Siden vi er i gang med å forbedre brukeropplevelsen i løsningen vår vil du dessverre i en periode oppleve at det vil veksle mellom gammelt og nytt design. Beklager ulempene dette medfører, men vi gleder oss veldig til å kunne tilby en langt mer moderne og fullverdig løsning om kort tid. 

Dersom du lurer på noe må du gjerne ta kontakt med vårt kompetente kundesenter. 

Opprette sikring

1. Gå til Depot og e-Tinglysing

2. Under "Utfør"-menyen velger du "Ny e-Sikring"

3. Du blir etter å ha valgt relevante valg for din sak sendt over i etinglysing.no for opprettelse av sikring

4. Fyll ut skjemaet

5. Velg "Send til signering" for å sende ut på esignering til kunden

6. Tilbake i Next kan du se status for tinglysingen og gå tilbake til etinglysing.no når kunden har signert og du er klar for å sende inn til Kartverket

 

Sette intensjon for digital samhandling med bank (elektronisk eiendomsoppgjør)

1. Gå til Bud og omsetning

2. Under omsetningsføring kan du svare på spørsmål som hjelper med å avgjøre om skjøtepakken skal tinglyses på papir eller digitalt

3. Det valideres mot Ambitas tjenester for å se om det finnes informasjon i Grunnboken som tilsier at tinglysing må foregå på papir

4. Du kan lese utdypende informasjon om påstandene som skal besvares dersom du holder over "i"

5. Velg oppdater og omsett.

6. Saken er nå lagret med intensjon som sier "Elektronisk" eller "Papir". Denne intensjonen vil banker få tilgang til dersom de sender sin intensjon. Øverst i skjermbildet vises hvorvidt skjøtepakken bør gå elektronisk eller på papir, avhengig av hva du og bank har satt som intensjon.

 

Opprette skjøte (med vedlegg)

På denne siden (https://www.ambita.com/aktuelt/hvordan-tinglyse-skjoter-med-vedlegg/) har vi skrevet litt om tinglysing av skjøter med vedlegg. Her finner du også en video som viser prosessen fra Next. 

 

Slette en sikring

1. Velg Depot

2. Klikk på mappen til høyre for den tinglyste sikringen for å opprette en sletting

3. Lagre og gå videre

4. Opprett sletting

5. Utfør signering

6. Tinglys for å sende til Kartverket

7. Tilbake i Next kan du se status for dokumentet

 

Send gjerne denne informasjonen til en kollega som skulle ha interesse av den.


Har du spørsmål vedrørende Ambitas tinglysingsløsning?
Ta kontakt med Mona Andreassen, E-post: man@ambita.com, tlf: 415 49 955

eller ønsker dere å etablere en avtale med Ambita med digital tinglysing i ditt fagsystem?

Ta kontakt med Tore Torvildsen, E-post: tto@ambita.com, tlf: 481 48 139 eller Odd Inge Olsen, oio@ambita.com 920 41 500