Skip to content
Ambita May 22, 2019 9:04:00 AM 2 min read

Digital nabovarsling bidrar til forenkling av byggesaken

Ambita står bak en av de store digitale nyhetene innen bygg- og eiendomsutvikling i år. Sammen med Norconsult Informasjonssystemer jobber vi nå med en helt ny løsning som skal digitalisere byggeprosjektet fra planlegging til innsending av digital byggesøknad.

Byggesøknaden er rettet mot profesjonelle aktører som regelmessig sender inn byggesøknader til kommunen. Løsningen skal på sikt bli et komplett prosjektverktøy for byggesøknader som kan brukes av arkitekter, ingeniører og alle andre som jobber med bolig- og eiendomsutvikling.

Byggesøknaden har i dag en svært bra løsning for effektiv masseutsendelse av nabovarsling – direkte til alle nærliggende eiendommer – via Altinn. Integrasjonen mot Altinn og sikrer at du til enhver tid har oversikt over saksbehandlingen fra kommunens side.

Se DEMO av løsningen her.

Løsningen bygges gradvis ut med mer avanserte tjenester, og vil blant annet håndtere gjennomføringsplan, ansvarsrett med mer. Dag Øyvind Lien i Ambita forklarer at byggesøknaden vil løse grunnleggende problemstillinger man møter i byggeprosjekter med mye papirarbeid og manuelle prosesser:

– I et byggeprosjekt må informasjon innhentes fra en rekke kilder, skjemaer må fylles ut, dokumentasjon må skrives ut, nabovarsler må printes ut og sendes til eiere av nærliggende eiendommer. Prosjektene kan kreve gjentatte innsendinger av dokumentasjon på hva som skal bygges, og prosjektet kan endres underveis. Videre må man dokumentere gjennomføringsplan og ansvarsrett. Alt dette gjør prosesshåndtering tidskrevende og tungvint, forteller han.

Byggesøknaden setter hele søknadsprosessen i system i en enkel digital løsning. Dette vil gjøre det vesentlig enklere og raskere å håndtere byggesøknader i fremtiden.

En kunde som er i gang med Byggesøkaden er Arealtek. Selskapet ser store gevinster i bruk av løsningen:

-Vi er nå sendt et par nabovarsler via byggesøknaden.no. Nå som alt fungerer mot Altinn, må jeg få lov til å rose jobben dere har gjort. Det er nå en fryd å være ansvarlig søker! Gleder meg til fortsettelsen med rammesøknader og ett-trinnssøknader. Godt jobba!, sier Kenneth Bjørnstad prosjektingeniør VVA i Arealtek.

 

Gratis webinar

Ønsker du å lære mer om digitale byggesøknader og hvordan du kan sende nabovarsling digitalt? Vi arrangerer jevnlig gratis webinarer for nye og eksisterende brukere.

COMMENTS