Skip to content
Ambita Jan 19, 2019 8:52:00 AM 2 min read

Dette bør du sjekke ved boligkjøp

Både ved kjøp av hus eller leilighet er det viktig å sjekke om det foreligger tinglyste avtaler som følger eiendommen også etter salg. Det kan være rettigheter (båtplass som følger med, parkering osv.) eller plikter: Overtakelse av gjeld, ikke økonomiske heftelser som er tinglyst på eiendommen, f.eks. begrensninger i råderett og ved salg.

Ved kjøp av bolig på festet tomt er det nødvendig å sette seg inn i festeavtalen. Når løper den ut, og når og hvordan skal festeavgiften reguleres? Hvordan er grunnforholdene i området (radon, flom, skred eller utglidningsfare)?

Sett deg litt inn i naboforhold. Hvilke muligheter er det til å bygge på (utnyttelsesgrad)? Utsikt, parkeringsmuligheter, hage/uteområde, solforhold.

Opplysninger om arealer på tomt og bolig må vurderes: Hva er p-rom, s-rom og BRA. Passer det mitt behov? – Er boligen, tomten eller leiligheten forhåndsutlyst, og er det kommet noen bud?

Kjøp av leilighet: Sett deg inn i hva du er kjøper av: Er det et sameie? Hvordan er økonomien? Fellesgjeld, renter og nedbetaling? Er utleie tillatt? Hvor mange leiligheter er leid ut, og ikke minst felleskostnader per måned? Har det vært gjort ekstra innbetalinger på grunn av skader?

Er det leilighet i et borettslag, er det viktig å undersøke forkjøpsrettsbestemmelser ved salg og eventuelt restriksjoner. Alltid lurt å prøve å finne ut hvordan borettslaget fungerer. Kjenner jeg noen som kjenner noen?

Hvordan gå frem for å finne informasjon?

Gjennom Infoland kan du bestille utskrifter fra Grunnboken, nabolister og eiendomskart med grenser direkte på internett.
For bestilling av produkter som gjelder fast eiendom, må du vite:

  • Kommunenavn/kommunenummer, eiendommens gårds- og bruksnummer, eventuelt festenummer og seksjonsnummer
  • Du kan også gjøre et søk på person eller adresse.

Gjelder bestillingen en borettsandel, må du vite:

  • Borettslagets organsisasjonsnummer og hvilken andel du skal bestille utskrift for. Borettslagets organsisasjonsnummer finner du enkelt i Brønnøysundregistrene brreg.no.

Ønsker du ytterligere forvaltningsinformasjon fra kommune og/eller boligbyggelag, kan du kjøpe denne informasjonen på  Infoland.