Skip to content
Caroline Enge Jørgensen Mar 23, 2023 10:21:40 AM 1 min lesning

Ambita i Grimstad: Undervisning hos Fagskolen i Agder

Denne uken har Erlend Gjerde og Kasper Storch fra Ambita vært to dager i Grimstad og undervist på Fagskolen i Agder. Over to dager var undervisningen fordelt i tre omganger på tre ulike klasser. 

Fagskolen i Agder 1

(Erlend Gjerne og Kasper Storch utenfor Fagskolen i Agder)

Undervisningen ble gjennomført, som en del av emnet «Byggesaken» på Bygg-studiet. Erlend og Kasper ga en introduksjon til samarbeidet Ambita og Norconsult Informasjonssystemer har rundt Byggesøknaden.no. Dette ble fulgt opp med praktiske øvelser elevene skulle teste og gjennomføre. Elevene har hittil fått undervisning i søknadsprosessen i form av skjema og blanketter fra DiBK. Så det var med stort engasjement da de fikk prøve seg på digital nabovarsling og digitale byggesøknader.

Fagskolen i Agder 3-1

(Foreleser Lasse og Erlend Gjerde)

Det ble til mange gode spørsmål og aha-opplevelser for alle. Dette er en ekstra givende del av jobben med Byggesøknaden; å spre info om arbeidet som gjøres for å digitalisere den norske byggenæring.

Skjermbilde 2023-03-23 kl. 10.03.00

(Erlend Gjerde med demo og gjennomgang av Byggesøknaden.no)

«Det er spennende å introdusere Byggesøknaden.no som et digitalt verktøy til å effektivisere byggesøknadsprossesen for fremtidens folk i byggebransjen.»
- Kasper, Produkteier Byggesøknaden