Skip to content
Ambita May 22, 2020 9:15:00 AM 2 min read

3D-modeller for arkitekter og prosjektplanleggere

Nå er det enklere enn noen gang å komme i gang med 3D visualisering. Ambita tilbyr en helt ny tjeneste for bestilling av fiks ferdige 3D-modeller til bruk i eiendomsprosjektene.

Tidligere var 3D-visualisering både kostbart og tidskrevende, og det kunne ta uker og måneder å utvikle komplekse 3D-modeller for eiendomsprosjektene. Nå kan du med få tastetrykk laste ned ferdige 3D-modeller som kan brukes til prosjektet eller videreutvikles etter behov. Det gjør 3D-visualisering lett tilgjengelig for alle.

Bruk av 3D bidrar til at arkitekten får gjort bedre vurderinger både med tanke på plassering av byggene i terreng, solforhold og omkringliggende bymiljø eller landskap. 3D-visualisering bidrar dessuten til å trygge prosessene rundt byggesøknader og nabovarslinger.

Raske data til ditt 3D tegneprogram

Arkitektkontorer bruker ofte modell- eller tegneverktøy som ArchidCAD / Autocad og mange jobber også med BIM prosjektering. 3D modellene kan brukes i de fleste tegneprogrammer som finnes i markedet.

Du kan hente ut 3D-modeller sømløst på tvers av kommunegrensene. Det gjøres enkelt ved å markere området du trenger i et kartgrensesnitt. Her kan du hente ut nøyaktig det du trenger, enten det er bymiljøer, enkelte eiendommer eller en ubebygd tomt. 3D-modellene leveres komplett basert på valgt område. Du kan velge mellom en rekke ulike formater: dwg, sketchUp, Collada, 3ds, IFC, esri og 3D pdf.  Du får tilsendt informasjonen via link i løpet av kort tid.

Modellene er basert på de beste offentlige geodata som er tilgjengelig. Vi henter blant annet kvalitetsdata som er etablert i regi av Geovekst, storbykommunene og Nasjonal detaljert høydemodell. Tjenesten er utviklet i samarbeid med Geodata, og bestillinger gjøres på Infoland.

Ledende tjeneste for arkitekter og prosjektplanleggere

Ambita har utviklet tjenester basert på kart- og eiendomsinformasjon i mange år. Siden 2011 har vi gjort helautomatiske leveranser av FKB-data og ortofoto til arkitekter, rådgivende ingeniører og andre gjennom tjenesten Infoland. Løsningen har effektivisert hverdagen til brukerne som har fått rask og enkel tilgang på eiendomsinformasjonen de trenger.

3D modeller er en ny tjeneste som kommer i tillegg til eksisterende produkt- og tjenestetilbud. Per i dag kan vi dessverre ikke levere 3D-modeller over Oslo kommune men vi jobber med å få dette på plass.